Content sitemap

Erilaiset vuorovaikutustyylit ja dialogisuus

Koulutuksessa tilaa

Vuorovaikutus ja viestintä on hyvin erilaista eri ihmisillä, ja oman vuorovaikutustyylin tunnistaminen edistää omien viestinnällisten vahvuuksien kehittämistä ja työryhmien toimintaa. Työryhmissä ja tiimeissä tuottavimmat keskustelut tapahtuvat yhteisen ajattelun tasolla ja tätä kohti jokainen tiimiläinen voi keskustelukulttuuria viedä.

Mikäli olet kiinnostunut tunnistamaan ja kehittämään omaa vuorovaikutustyyliäsi tai dialogisuutta omassa tiimissäsi, tule mukaan oppimaan yhdessä!

Koulutustyyppi:

Työyhteisö - ja työelämävalmiudet

Tapahtumatyyppi:

Verkossa

Duration:

2 x 0,5 päivää etänä

Begins:

17.9.2024 9.00

Ends:

24.9.2024 12.00

Ilmoittaudu:

10.9.2024 14.00 mennessä

Price:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käydään läpi muiden muassa seuraavia teemoja

-       oma vuorovaikutustyyli (testi)

-     työyhteisön vuorovaikutustyylejä

-     vaativat vuorovaikutustilanteet työyhteisöissä

-     millaista on dialogisuus työyhteisössä, miten tähän voi omaa tiimiä kehittää

-     käytännön harjoituksia dialogisuuden kehittämiseksi pienryhmissä ja tiimeissä