Content sitemap

Vaativat neuvottelutaidot

Vahvista neuvottelutaitojasi ja ota käyttöösi tarvittavat työkalut menestyksekkääseen neuvotteluun! On aika astua neuvottelupöytään varmuudella ja voittavaa asennetta omaavalla ammattitaidolla.  

Vaativat neuvottelutaidot ovat avain menestystä tuottavaan vuorovaikutukseen niin työelämässä kuin henkilökohtaisissakin kohtaamisissa. 

Tärkeitä neuvottelutaitoja ovat kuuntelu, viestintä, joustavuus, neuvotteluratkaisujen etsiminen ja tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä muiden osallistujien kanssa. Osaatko ilmaista näkemyksesi ja tavoitteesi selkeästi? Kuunteletko muita ja etsitkö kompromisseja unohtamatta omia tavoitteitasi? 

Tässä valmennuksessa opit jakamaan ajatuksesi sekä asiasi vaikuttavasti ja etenet kohti tavoitteitasi. Ymmärrät ja opit dialogin merkitykset ja vahvistat kykyäsi neuvotella rakentavasti haastavimmissakin tilanteissa.  

Valmennuksessa saat itsestäsi laajan Itsetuntemuksen työkirjan, joka auttaa sinua vuorovaikutustilanteissa ja vahvistaa neuvottelutaitojasi.  

Miksi tyytyä olemassa oleviin taitoihin, kun voit hallita neuvottelutilanteita mestarillisesti? Valmennus antaa sinulle taitoja, joiden avulla: 

 • Tunnistat vahvuutesi neuvottelijana ja opit käyttämään niitä tehokkaammin. 
 • Saavutat parempia sopimuksia. 
 • Ratkaiset konflikteja rakentavasti ja tehokkaasti. 
 • Osaat rakentaa luottamusta, uskottavuutta ja asemaasi neuvottelijana.   
 • Rakennat vahvoja ja kestäviä suhteita asiakkaisiin, kollegoihin ja kumppaneihin. 

Lähde mukaan ja kehitä neuvottelutaitojasi sekä ymmärrystäsi omista vahvuuksistasi, että ihmisten erilaisuudesta. Opi käyttämään kielellisiä koukkuja, tunneälykkyyttäsi ja strategioita, jotka vievät sinut haluamaasi tavoitteisiin.  

 

Tapahtumatyyppi:

Paikan päällä

Duration:

2 päivää, klo 9-16

Begins:

9.10.2024 9.00

Ends:

10.10.2024 16.00

Ilmoittaudu:

25.9.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

HAUS , Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Price:

890 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

OHJELMA 
 

Päivä 1:  

Neuvottelutaitojen perusteet ja teorian läpikäynti 

 1. Tervetuloa, johdanto ja valmennuksen tavoitteet 

 • Esittely ja odotukset valmennukselle 

2. Minä neuvottelijana; Extended Disc ja erilaiset roolit 

 • Vahvuuteni ja sokeat pisteeni 
 • Olemme erilaisia – miten teemme päätöksiä 

3. Neuvottelun peruskäsitteet ja teoriat 

 • Neuvottelun määritelmä ja tavoitteet 
 • Yhteinen ratkaisu -ajattelu ja hyötyjen maksimointi 
 • Intressien ja vaihtoehtojen tunnistaminen 

4. Neuvotteluprosessin vaiheet 

 • Valmistautuminen: tavoitteiden asettaminen ja strategian suunnittelu 
 • Erilaisten taktiikat; milloin ja mitä? 
 • Neuvottelutilanteen hallinta: viestintä, kuuntelu ja aktiivinen osallistuminen 
 • Sopimuksen tekeminen: kompromissien löytäminen ja sopimustekniikat 

5. Käytännön harjoitukset ja simulaatiot 

 • Pienryhmäharjoitukset, joissa käydään läpi erilaisia neuvottelutilanteita ja roolipelejä 

 

Päivä 2:  

Syventävä käytännön harjoittelu ja erityisteemat 

1. Edistyneet neuvottelutekniikat 

 • Neuvottelun dynamiikan ymmärtäminen ja hyödyntäminen 
 • Vallan liikkeet neuvottelun aikana 
 • Vaikeiden tilanteiden hallinta ja konfliktien ratkaiseminen 

2. Vuorovaikutustaidot ja viestintä 

 • Ei-sanallisen viestinnän merkitys ja hyödyntäminen 
 • Vaikuttava ja selkeä viestintä neuvottelutilanteissa 

3. Strateginen ajattelu ja soveltaminen valtionhallintoon 

 • Neuvottelutaitojen soveltaminen valtionhallinnon erityispiirteisiin 
 • Case-esimerkkejä ja käytännön sovelluksia valtion virkamiesten työstä 

4. Yhteenveto ja jatkosuunnitelmat 

 • Valmennuksen yhteenveto ja avainoppien kertaaminen 
 • Henkilökohtaisten kehitystavoitteiden asettaminen jatkoon ja tuleviin neuvotteluihin 

Valmennuksen aikana käydään läpi teorian viitekehyksiä, käytännön harjoituksia ja keskusteluja, jotka auttavat osallistujia kehittämään ja syventämään neuvottelutaitojaan. 
Lisäksi osallistujille mahdollisuus reflektoida oppimaansa ja soveltaa sitä omassa työssään

Valmennukseen sisältyy laajempi neuvotteluharjoitus. Osallistujat saavat henkilökohtaiset palautteet valmentajalta oman oppimisen tueksi.