Content sitemap

Työyhteisösovittelua esihenkilöille: sovitteleva vuorovaikutus

Työyhteisöissä tulee välillä ristiriitoja ja konflikteja. Työyhteisösovittelu on työpaikalle mallinnettu prosessi, jossa vuorovaikutuksen keinoin lähdetään rakentamaan konfliktitilanteissa yhteyttä osapuolten välille sovittelun keinoin. Sovittelevan työotteen etuina on vuorovaikutuksen ja tuottavuuden lisääntyminen organisaatiossa.  Työyhteisö yleensä myös toipuu nopeammin sovittelusta kuin kovasta HR-prosessista. Työyhteisösovittelussa pyritään sovintoon eikä löytämään syyllisiä. Tärkeää on ymmärtää miten tunteita käsitellään hallitusti ja miten sovittelija rakentaa yhteyden osapuolten välille. Sovittelutaidoista on hyötyä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. 

Tiesitkö, että esihenkilötyön virheistä 75%  liittyy tunteiden käsittelyyn tai että, henkilöstökyselyiden tuloksissa toivotaan lähes aina esihenkilöille lisää taitoja tarttua vaikeisiin asioihin?  Toive on perusteltu myös tutkimusten mukaan. Positiivinen työntekijäkokemus korreloi suoraan asiakaskokemuksen kanssa ja sillä on on jopa + 20% vaikutus tuottavuuteen.  Ja toisaalta taas esihenkilön brutaali tapa käsitellä asioita tai  antaa palautetta vähensi työntekijöiden työpanosta yli 60 %. * (*Lähde: EU Osha 2014; Karren &co  2010; Ashford, SusanJ  2016; Bakker, A. B., Oerlemans, W., Demerouti, E., Slot, B. B., & Ali, D. K; 2011. Edmans, A, 2016. Rantanen, 2013. Porath, C. 2018 )    

Työyhteisösovittelua esihenkilöille: sovitteleva vuorovaikutus -valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat lisätä tietoasi miten työpaikan konflikteja voi ehkäistä ennalta ja vahvistaa taitojasi sovitella konflikteja. 

Voit katsoa videolta mitä hyötyä työyhteisösovittelusta on

 

Tapahtumatyyppi:

Verkossa

Duration:

2 x 0,5 päivää 25.11. klo 9-12 ja 3.12. klo 9-12

Begins:

25.11.2024 9.00

Ends:

3.12.2024 12.00

Ilmoittaudu:

11.11.2024 14.00 mennessä

Price:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Valmennus koostuu kahdesta 0,5 päivän etävalmennuksesta ja niiden välillä tehtävästä soveltamis- ja havainnointitehtävästä.

1.valmennuspäivä 25.11.2024 klo 9-12
Sovitteleva vuorovaikutus – ristiriidoista ratkaisuihin

Klo 9.00 
Sovittelijan vuorovaikutuksen tekniikat – psykologista taustaa mihin ne perustuvat
– Negatiivisen puheen ja ajattelun ”kääntäminen”

Haastattelu- ja kysymystekniikkaa sovitteluprosessin eri vaiheisiin ja tilanteisiin
– Luottamuksen ja keskusteluyhteyden rakentaminen

Tapaamisten tunneilmaston johtaminen
– Negatiivisten tunteiden käsittely (sovittelijan omat ja muiden)
– Myönteisten tunteiden herättely (sovittelijan omat ja muiden)

Mielenmaiseman maalaus kohti tavoitetilaa
– Kielen ja puheen merkitys todellisuuden muuttamisessa ja rakentamisessa

Klo 12.00 Loppuoivallukset ja soveltamistehtävä jatkoon

Päivän aikana pidetään pieniä taukoja

2. valmennuspäivä 3.12.2024 klo 9-12
Case-harjoittelua: osallistujien tarpeiden mukaan esimerkkeja ja ratkaisutapoja. 

Case-esimerkit ja teoriaosuudet vuorottelevat. Saat paljon heti sovellettavissa olevia ideoita oman työpaikkasi haasteiden käsittelyyn ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

Koulutuksen ryhmäkoko enintään 25 henkilöä.