Content sitemap

Työhyvinvoinnin johtaminen tiimitasolla – esihenkilöt

Koulutuksessa tilaa

Koulutuksessa perehdymme työhyvinvoinnin johtamiseen tiimissä. Korostamme työhyvinvoinnin merkitystä ja sen yhteyttä tiimin suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Samalla huomioimme, että elämänlaatu on subjektiivinen kokemus ja keskitymme myös itsensä johtamisen taitoihin. 

Käsittelemme vahvuuksien merkitystä ja niiden hyödyntämistä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Vahvuuksien tunnistaminen ja aktiivinen käyttö ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti niin työhyvinvointiin kuin organisaation menestykseen. 

Tavoitteena on oppia miten omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden aktiivinen hyödyntäminen voivat lisätä sitoutumista työhön. Kun jokainen työntekijä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan päivittäisessä työssään, se luo vahvan siteen organisaation ja yksilön välille. 

Perehdymme valmentavaan johtamistapaan, joka kannustaa yksilöitä kehittymään ja ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Valmentava ote edistää itseohjautuvuutta ja tiimin kasvua. Tunnetaidot kulkevat kaikessa johtamisessa mukana ja sitä emme unohda myöskään tässä osuudessa ja osallistuja saa hyvin käytännönläheisiä ideoita tunnetaitojen hyödyntämiseen tiimityössä.

Tapahtumatyyppi:

Verkossa

Duration:

1 päivä

Begins:

9.10.2024 9.00

Ends:

9.10.2024 15.30

Ilmoittaudu:

25.9.2024 23.00 mennessä

Price:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Päivän aika käymme läpi muiden muassa seuraavia teemoja: 

  • Miltä näyttää meidän työikäisen väestön työkyky 
  • Työhyvinvoinnin johtaminen tiimissä 
  • Elämänlaadun subjektiivisuus ja itsensä johtaminen 
  • Vahvuudet hyötykäyttöön 
  • Valmentava johtaminen 
  • Tunnetaidot ja niiden hyödyntäminen tiimityössä