Content sitemap

Hyvä hallintotapa ja hallintopäätösten tekeminen

Koulutuksessa tilaa

Hyvän hallinnon perusta on julkishallinnossa työskentelevien riittävä tieto, taito ja kyky tehdä asiat sisällöllisesti oikein ja lainmukaisessa menettelyssä. Päätöksiä tekevän ja niitä valmistelevan on tunnettava hyvin säädökset ja prosessit, sekä esittelymenettelyprosessi joihin päätöksenteko ja niiden valmistelu perustuvat. Myös julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvä sääntely on tunnettava, jotta kansalaisten oikeusturva ei vaarannu.

Tapahtumatyyppi:

Hybridi

Duration:

2 päivää

Begins:

24.10.2024 9.00

Ends:

25.10.2024 16.00

Ilmoittaudu:

10.10.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Teams ja HAUS , Yliopistonkatu 5, Helsinki

Price:

980 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksessa käydään läpi hallintopäätöksiin liittyvien säädösten sisältöä ja niiden merkitystä hallintopäätöksiä valmistellessa, esitellessä ja päätöksiä tehdessä. Myös kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeiset muutoksenhakuun ja asiakirjojen julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvät asiat ovat tämän kurssin keskeisiä koulutussisältöjä. 

Koulutus on hyvin käytännönläheinen, ja koulutuksessa on runsaasti käytännön esimerkkejä käsiteltävinä olevista aiheista.