HAUS palvelut

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:

Pääjohtaja Hannu Mäkinen, Tulli

Jäsenet:

ylijohtaja Ilona Lundström, TEM (hallituksen varapuheenjohtaja)

työkykyjohtaja Pauli Forma, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

johtaja Paula Laine, Sitra (heinäkuu 2019 asti)

kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto


Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen.

 

HAUS palvelut

Vuoden 2018 vahvistetut tilinpäätöstiedot päivitetään loppukeväästä pidettävän yhtiökokouksen jälkeen.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n  liikevaihto vuonna 2017 oli 6,060 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,094 M€.  Tilikauden voitoksi muodostui + 0,088 M€.  Taseen loppusumma oli 4,107 M€.

Vuotta 2017 siivitti uusi strategia, uusien toimitilojen suunnittelu sekä muuton valmistelu

Vuonna 2017 HAUS panosti voimakkaasti kotimaan liiketoimintansa laajentamiseen, mikä näkyi sekä liikevaihdon kasvuna että uusina koulutuksina ja valmennuksina. HAUSin uusi strategia julkistettiin ja sen mukaiset painopisteet näkyivät toiminnassa eri tavoin. Ne näkyivät syvenevinä kumppanuuksina niin asiakkaiden kuin kehittäjäkumppanienkin kanssa.Ne näkyivät vauhdikkaana kehittämistyönä, jossa keskeistä oli eOppiminen ja eOppivan rakentaminen yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Strategiansa mukaisesti HAUS panosti omaan osaamiseensa, uusiin rekrytointeihin sekä asiantuntijapoolinsa laajentamiseen.

Vuonna 2017 tärkeä investointi oli toimitilaratkaisu ja siihen liittyvän modernin oppimisympäristön rakentaminen. HAUS muutti uusiin toimitiloihin Helsingin ydinkeskustaan alkuvuonna 2018.

Koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo oli lähes 9

HAUS koulutuksista avoimen koulutuksen osuus oli 47,9% ja tilauskoulutusten 52,1%. Kotimaan koulutuksissa ns. in-house asiakkaiden osuus oli 96,2% liikevaihdosta. Koulutusten laatua kuvasivat osaltaan annetut asiakaspalautteet, joiden keskiarvo kaikissa koulutuksissa oli 8,8.

HAUS Suomen ykköstoimija EU:n Twinning-hankkeissa

HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan volyymi laski jonkin verran edellisestä huippuvuodesta, ollen kuitenkin merkittävä osa yhtiön liiketoimintaa. HAUS oli vuonna 2017 Suomen ykköstoimija Euroopan unionin Twinning-hankkeissa ja toteutti myös EU:n jäsenmaiden välistä kehittämisyhteistyötä sekä ulkoministeriön kumppanuushankkeita.

HAUS noudattaa korkeita eettisiä periaatteita niin kotimaan kuin kansainvälisessä liiketoiminnassa

HAUSin kirjatut yritysvastuun periaatteet koskivat liiketoimintaa ja asiakassuhteita, hankintaa ja ostotoimintaa, henkilöstöä ja johtamista sekä ympäristöä. Myös digitaaliset ratkaisut olivat osa yritysvastuuta. HAUS noudatti kaikessa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Nämä korostuivat kansainvälisissä hankkeissa, joissa varmistettiin kaikkien osapuolten toimiminen yhteisten periaatteiden mukaisesti.