Koulutusohjelma

Verkkopalvelut saavutettaviksi

Julkishallinnon saavutettavuusvelvoitteet on kirjattu lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jolla toimeenpannaan EU:n 2016 joulukuussa voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi. Lakia aletaan soveltaa 23.9.2018 jälkeen tehtyihin verkkosivuihin jo 23.9.2019 alkaen. Saavutettavuusvelvoitteet koskevat digitaalisia tekstisisältöjä, tiedostoja, kuvia, videoita, lomakkeita ja vastaavia, jotka ovat käytettävissä tietoverkoissa erilaisilla päätelaitteilla ja ohjelmistoilla.

Verkkopalvelujen saavutettavuus on keskeisessä roolissa julkishallinnossa, kun kansalaisille tehdään digitaalisia palveluja:  saavutettavuusvaatimusten tunteminen ja osaaminen eivät ole vain verkkosivujen tekijöiden vaatimaa osaamista, vaan jokaisen julkishallinnossa, vakuutusyhtiöissä tai pankeissa työskentelevän pitäisi hallita ne samalla tavalla kuin esimerkiksi tietosuojavaatimukset.

Verkkopalvelut saavutettaviksi –koulutusohjelmassa

opit, mistä saavutettavuudessa oikeasti on kysymys ja kuinka se käytännössä tehdään. Miten esimerkiksi teksti- ja kuva-aineistoissa ja sisällöissä (kuten lomakkeissa), kaavioissa ja tilastoissa excel-tiedostoissa, audio-visuaalisissa aineistoissa tai mobiililaitteissa palvelut saadaan saavutettaviksi. Opit myös tuntemaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen vaatimukset verkkopalveluiden saavutettavuudesta.

Lue lisää

Koulutuksen hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa valmiudet verkko- ja mobiilipalveluiden saavutettaviksi tekemiseen, ja tutustua WCAG-ohjeistukseen ja lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

  • Opit mitä tarkoitetaan kognitiivisella saavutettavuudella ja harjoittelet asiaa kokeillen ja simulaatioden avulla
  • Saat vinkkejä kätevistä työvälineistä, joilla voit tarkistaa oman organisaatiosi aineistojen saavutettavuuden
  • Opit aineistojen saavutettavaksi tekemisen parhaat niksit

Koulutus on tarkoitettu kaikille julkishallinnossa työskenteleville, jotka

tarvitsevat tietoa saavutettavuuden vaatimuksista; tuottavat tai työstävät asiakirjoja toimisto-ohjelmilla; tekevät taulukoita, diagrammeja tai muuta infografiikkaa verkkoon; julkaisevat video- tai audiosisältöjä verkossa; päivittävät verkkosivuja

Verkkopalvelut saavutettaviksi -koulutusohjelmassa on viisi moduulia, ja se toteutetaan 24.9.2019 – 14.1.2020. Ilmoittautuminen on mahdollista myös yksittäisiin moduuleihin.

Ensimmäisen päivänä opit  saavutettavuuden perusteet: mitä tarkoitetaan verkkopalvelujen saavutettavuudella, ja mitä jokaisen virkamiehen pitää ymmärtää saavutettavuudesta.

Toisessa moduulissa opit tuntemaan keinot, joilla word-, pdf-, excel- ja power point -asiairjat tehdään saavutettaviksi.

Kolmannessa moduulissa testataat  verkkopalvelujen saavutettavuutta erilaisten käyttäjien näkökulmasta.
Hiiri- näppäimistö- ja ruudunlukijakäyttäjien näkökulmasta käydään läpi

  • visuaalinen
  • rakenteellinen
  • tekninen ja
  • sisällöllinen saavutettavuus.

Kokeilet simulaatioiden avulla visuaalista hahmottamista, verkkosivujen lukemista ruudunlukijan avulla, ja testaat, miten sivuilla edetään pelkkää näppäimistöä käyttäen.

Opit tekemään saavutettavia taulukoita, diagrammeja muuta infografiikkaa sekä ymmärrät, mitä video- ja audiosisältöjen tekemisessä on otettava huomioon, jotta ne olisivat saavutettavia.

Opit, mitä saavutettavuus tarkoittaa mobiilipalveluissa ja miten se on huomioita niitä tehtäessä ja kehitettäessä.