Valtion taloushallintopäivä 14.11.2019 valotti hallitusohjelman sisältöä ja hallituskauden talousnäkymiä sekä antoi uusia ideoita taloushallinnon käytäntöjen kehittämiseen 

Julkaistu

HAUS, valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori järjestivät yhteistyössä jo perinteeksi muodostukseen Valtion taloushallintopäivän Finlandia-talossa 14.11.2019. Taloushallintopäivän nimellä kulkeva tapahtuma toteutettiin nyt jo 10. kerran kooten yhteen n. 150 taloushallinnon ammattilaista.

Päivän puheenjohtajina toimivat neuvotteleva virkamies Juha Halonen valtiovarainministeriöstä, apulaisjohtaja Tanja Wistbacka Valtiokonttorista sekä projektijohtaja Katja Kolehmainen HAUSista.  Tämänvuotisen taloushallintopäivän teemoina olivat uusi hallitusohjelma sekä tiedolla johtaminen. Perinteiseen tapaan päivän aikana käsiteltiin myös ajankohtaisia teemoja kuten reaaliaikataloutta sekä valtion tarkastustoiminnan kehittämistä.

Seminaaripäivä alkoi hallitusohjelmaan liittyvällä keskustelulla Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kansliasta pohjusti ensin kiteyttämällä hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita ja niiden toteuttamisen tukemiseksi kehitettyä uutta johtamismallia. Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen valtiovarainministeriöstä valotti tämän jälkeen alkaneen hallituskauden talousnäkymiä sekä hallituksen finanssipoliittista kokonaisuutta. Lopuksi finanssineuvos Marketta Henriksson valtiovarainministeriöstä avasi EU:n ja kansallisen finanssipoliittisen lainsäädännön ja taloustilanteen asettamia rajoitteita. Aihepiiri herätti paljon kiinnostusta ja aiheesta käytiin vilkas yhteinen keskustelu alustusten jälkeen.

Tämän jälkeen siirryttiin valtion taloushallinnon kehittämisen ajankohtaisiin teemoihin. Ensimmäiseksi asiantuntija Olli-Pekka Rissanen valtiovarainministeriöstä esitteli näkemyksiään siitä, mitä hallitusohjelmassa esille tuodulla reaaliaikataloudella tarkoitetaan sekä siitä, millä keinoin julkinen sektori voi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti nousta reaaliaikatalouden edelläkävijäksi Suomessa. Toisena ajankohtaisena teemana johtaja Jaakko Eskola Valtiontalouden tarkastusvirastosta esitti yhteenvedon vuoden 2018 tilintarkastuksesta sekä kertoi tarkastustoiminnan kehittämisen suuntaviivoista.

Lounaan jälkeen siirryttiin tiedolla johtamisen teemaan. Ensin Mikko Patteri KPMG:n neuvontapalveluista kertoi, miten ajuripohjaista suunnittelua voidaan hyödyntää talouden ja toiminnan suunnittelussa. Tämän jälkeen apulaisjohtaja Miikka Saarteinen sekä data-analyytikko Aleksi Kirjonen Valtiokonttorista kertoivat meneillään olevasta Tietokiri-hankkeesta, jonka tavoitteena on nostaa julkishallinto tiedolla johtamisen edelläkävijäksi sekä tuottaa analysoitua tietoa, mahdollistaa parempia päätöksiä sekä tukea avoimen johtamisen kulttuurin rakentumista. Päivän päätteeksi käytiin vielä Tanja Wistbackan johdolla keskustelua tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisesta sekä kuultiin Juha Halosen esittämänä nostoja VM:n ajankohtaisista näkökulmista.

Seminaaripäivä oli kokonaisuutena onnistunut, mistä kertoivat mm. ohjelman tauoilla käydyt vilkkaat keskustelut seminaarin teemoista sekä muista valtion taloushallinnon kehittämisen ajonkohtaisista aiheista.  Seminaarin teemoihin voi tutustua tarkemmin myös muissa HAUSin järjestämissä koulutuksissa ja tilaisuuksissa. Hallitusohjelmasta on  juuri valmistunut uusi digitaalinen koulutus eOppivaan. Tiedolla johtamisen ja data-analytiikan aihepiiristä puolestaan järjestetään useitakin koulutuksia vuoden 2020 aikana, joista löytyy lisätietoa HAUSin koulutuskalenterista  . Samalla kannattaa toki tutustua myös muuhun taloushallinnon aihepiiriin liittyvään koulutustarjontaan!