Valtion rahoitusmuodoista tarjolla kolme tiivistä tietopakettia

Julkaistu

Valtion rahoitus jaetaan kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. HAUS järjestää tänä keväänä kolme toiminnan rahoitusta käsittelevää koulutusta. Koulutukset ovat tiiviitä puolen päivän tietopaketteja eri rahoitusmuodoista, niiden sisällöistä ja menettelytavoista.

Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet 25.3. klo 9-12 – ilmoittaudu tästä

Koulutuksen teemoina ovat yhteisrahoitteista toimintaa koskevat käsitteet, säädösperusta ja kokonaiskustannuslaskentamalli. Lisäksi perehdytään yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja kustannusvastaavuuslaskelmiin. Kuulemme myös toimintaan liittyvän virasto-casen.

Maksullisen toiminnan perusteet 15.4. klo 9-12 – ilmoittaudu tästä 

Koulutuksessa teemoina ovat maksullista toimintaa koskeva säädösperusta, maksullisen toiminnan suoritteet ja hinnoitteluperiaatteet. Lisäksi perehdytään maksullisen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja toiminnan ohjaukseen. Mukana on myös hinnoitteluun liittyvä case.

Valtion talousarvion perusteet 17.5. klo 9-12 – ilmoittaudu tästä 

Koulutus tarjoaa tietopaketin valtion talousarviosta ja sen soveltamisesta. Koulutuksessa käydään läpi talousarvion keskeinen sisältö talouden hoidon kannalta. Aamupäivän aikana perehdytään mm. budjetointiperiaatteisiin, määrärahalajeihin, määrärahojen käyttötarkoituksiin, momentteihin ja niiden vakiosisältöihin sekä tilijaotteluun.

Kysy lisätietoja: