Johtaminen valtiolla ja julkishallinnossa

Valtion johtamiskoulutus ja julkisen johtamisen koulutusohjelmat

Julkaistu Tero Vuorinen

Meillä on pitkät perinteet johtamisen kouluttajana. Me tarjoamme johtamiskoulutusta erityisesti valtionhallinnon ja julkisen johtamisen tarpeisiin poiketen tällä melkoisesti muista koulutusorganisaatioista.

Esittelenkin seuraavaksi johtamiskoulutuksen tarjontaamme erityisesti  koulutusohjelmien osalta ja vastaan samalla kysymykseen millaista johtamiskoulutusta HAUSilta saa vuonna 2020.

Esimiesvalmennus

Valtion esimiesvalmennus VALTIO-VIRE kannustaa sinua kehittymään esimiestyön ammattilaisena ja löytämään oma Vaikuttava, Innostava ja Rohkea Esimiesroolisi.

Koulutusohjelma keskittyy erityisesti ihmisten johtamiseen. Se antaa valmiuksia yksilöiden ja ryhmien johtamiseen sekä parempaan vuorovaikutukseen. Valmennuksessa syvennyt arvioimaan omia esimiesvalmiuksiasi ja kehittämiskohteitasi ja saat käyttöösi käytännönläheisiä välineitä esimiestyösi hallintaan valtionhallinnon kontekstissa.

Koulutus koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta sekä jaksoihin liittyvistä välitehtävistä. Kokonaisuudessaan ohjelma kestää noin 4 kuukautta. Koulutusohjelma toteutetaan kahdesti vuodessa.

Johtamisvalmennus

Supersuositussa VALTIO-JOKO johtamiskoulutuksessa kouluttaudutaan huippuasiantuntijoiden johdolla, suunnitellaan yhteisiä projekteja, kehitetään prosesseja yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan käyttöön uusia fasilitointimenetelmiä. JOKO sopii sekä johtamisen perustaitojen kehittämiseen että kokeneempien johtajien tietojen päivittämiseen.

JOKO on tärkeä keskijohdon, esimiesten ja johtavien asiantuntijoiden foorumi. Koulutusohjelman keskiössä ovat valtionhallinnon ajankohtaiset muutostrendit, verkostoituminen ja yhdessä tekeminen.

Olemme toteuttaneet JOKOn jo yli 60 kertaa ja tarjoamme kaikille ohjelman suorittaneille myös aktiivista alumnitoimintaa.Johtamistyön kehittäminen ei näin lopu ohjelman jälkeen.

Koulutukseen kuuluu 12 lähipäivää kahden päivän jaksoissa, sen kesto on noin puoli vuotta, ja koulutusohjelma toteutetaan kahdesti vuodessa.

Edelläkuvattujen kahdesti vuodessa toteutettavien esimies – ja johtamiskoulutusten lisäksi tarjoamme syventävät johtamiskoulutusohjelmat strategiaan ja hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen. 

Strateginen johtaminen valtiolla

Julkisen johtamisen strategisia kyvykkyyksiä vahvistava VALTIO–JUST ohjelma on tarkoitettu erityisesti kokeneille johtajille. Valmennusohjelman perusteemat ovat strategiatyön työvälineet ja strateginen ajattelu, strategiset kyvykkyydet sekä energia ja sitoutuminen valtionhallinnon kontekstissa.

JUST-valmennuksessa pohdit kokeneiden valmentajien fasilitoimana, miten valtion ohjausjärjestelmän mukainen strategian toimeenpano saadaan onnistumaan.  Lisäksi tutustut keinoihin, joiden avulla ylläpidät ja vahvistat omaa energiaasi valtiolla toimivana johtajana – ja miten vaikutat organisaatiosi muiden työntekijöiden energioihin ja sitoutumiseen yhteisten tavoitteiden ja strategian toimeenpanon osalta. Samalla verkostoidut samaa työtä tekevien kollegoiden kanssa, joilta saat apua ja tukea valmennusohjelman jälkeenkin.

JUSTiin kuuluu yhteensä 9,5 lähipäivää vajaan puolen vuoden aikana.

Hallitusohjelman toimeenpano

Johtaville asiantuntijoille tarjoitetussa VALTIO-JOVA -koulutusohjelmassa perehdytään uuden hallitusohjelman toimeenpanoon ja arviointiin. Siinä käydään läpi syvällisesti ja monipuolisesti politiikkatoimien suunnitteluun, politiikka-analyysiin sekä politiikan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia.

Valmennuksen käytyäsi ymmärrät paremmin julkisen hallinnon roolia, haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnan muutoksen keskellä ja hahmotat vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen löytämiseksi.

VALTIO-JOVA -koulutusohjelma on HAUSin ja valtioneuvoston kanslian yhteinen koulutushanke, joka pohjautuu ministeriöiden ja keskusvirastojen kiinnostukseen sekä haluun investoida asiantuntijoidensa uran kehittämiseen yli hallinnonalarajojen. Koulutukseen kuuluu yhteensä viisi lähipäivää.

Mitä muuta tarjoamme johtamiseen liittyen?

Edellä kuvattujen kaikille avoimien pitkien johtamiskoulutusten lisäksi tarjoamme lyhyitä avoimia johtamiskoulutuksia muun muassa valmentavaan johtamiseen, projektinhallintaan, Leaniin ja Osaavaan liittyen. Voit tutustua tärkemmin täällä johtamistuotteisiimme.

Toteutamme vuosittain myös kymmeniä organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutus- ja valmennuskokonaisuuksia. Lisäksi tarjoamme hyvin monipuolisesti muita johtamisen kehittämistä tukevia palveluja, kuten coachingia, työnohjausta ja mentorointia.

Ole siis rohkeasti yhteydessä aina kun haluat kehittää johtamista –Yhdessä löydämme varmasti ratkaisun tähän.

 

Tero Vuorinen Ohjelmajohtaja tero.vuorinen@haus.fi