Koulutusohjelma

VALTIO-VIRE

Ilmoittaudu syksyllä käynnistyvään koulutusohjelmaan!

VIRE tarjoaa monipuolisen ymmärryksen ja konkreettiset taidot nykyaikaiseen esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen, erityisesti jos olet uusi tai aloitteleva esimies. Valmennuksen sisältö on räätälöity valtion esimiestyön tarpeet huomioiden ja se tarjoaa erinomaiset vertaisoppimisen mahdollisuudet, kun pystyt sataprosenttisesti keskittymään oman johtamisesi arviointiin ja kehittämiseen muiden valtion esimiesten kanssa. Koulutusohjelman käytyäsi olet ammattimaisempi, motivoituneempi ja kehittymishaluisempi esimies.

VIRE-valmennusohjelman tavoitteena on kannustaa sinua kehittymään esimiestyön ammattilaisena ja löytämään oma Vaikuttava, Innostava ja Rohkea Esimiesroolisi (VIRE).

Koulutusohjelma keskittyy erityisesti ihmisten johtamiseen. Se antaa sinulle valmiuksia yksilöiden ja ryhmien johtamiseen sekä parempaan vuorovaikutukseen. Valmennuksessa syvennyt arvioimaan omia esimiesvalmiuksiasi ja kehittämiskohteitasi ja saat käyttöösi käytännönläheisiä välineitä esimiestyösi hallintaan valtionhallinnon kontekstissa.

Koulutus koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta sekä jaksoihin liittyvistä välitehtävistä. Kokonaisuudessaan ohjelma kestää noin 4 kuukautta.

 

Koulutuksen hyödyt

VALTIO-VIRE on askeleesi ammattimaiseen esimiestyöhön. Se tarjoaa modernilla tavalla esimiestyöhösi perustiedot ja taidot valtion toimintaympäristö huomioiden. Itsetuntemuksesi lisääntyy – millainen esimies olet, millainen esimies haluaisit olla ja miten voit kehittää itseäsi sitä kohti?

Valmennukseen osallistumalla

  • Esimiesroolisi ja tehtäväsi selkeytyvät
  • Saat konkreettisia keinoja työyhteisön kehittämiseen
  • Itsetuntemuksesi lisääntyy ja vuorovaikutuksesi paranee
  • Saat mahdollisuuden keskustella ja oppia yhdessä muiden esimiesten kanssa – myös valmennuksen jälkeen

Kenelle?

VIRE on valmennusohjelma nykyisille ja tuleville valtion esimiehille. Asiantuntijoille se tarjoaa valmiudet siirtyä esimieheksi – jo esimiehinä toimiville se päivittää esimiesosaamisen 2020-luvun valtionhallinnon tarpeisiin. Myös projektien, hankkeiden ja verkostojen vetäjät hyötyvät VIREen opeista.

Koulutusohjelman sisältö

Syvennymme esimiehen tehtäviin, rooliin ja siihen, mitä esimiesvalmiudet tarkoittavat valtionhallinnossa. Käymme läpi, mikä merkitys on itsetuntemuksella muiden johtamisessa. Perehdymme suorituksen johtamisen käytäntöihin ja paneudumme erityisesti haastavien tilanteiden selvittämiseen esimiehen näkökulmasta. Opimme lisää esimiehen roolista työnantajan edustajana valtionhallinnossa.

Opimme tavoitteellisen vuorovaikutuksen mallin ja tarkastelemme erilaisuutta systemaattisesti – ja miten johdamme erilaisia persoonia ja ihmisiä. Syvennymme myös luottamuksen rakentamisen menetelmiin.

Pohdimme esimiehen roolia ja vastuuta muutostilanteissa sekä työyhteisön hyvinvoinnin rakentajana. Keskustelemme myös esimiehen jaksamiseen liittyvistä tekijöistä ja henkilökohtaisen kehittymisen askelmerkeistä valtiolla.