Valmennusohjelma

VALTIO-VIRE

Ilmoittaudu nyt

Ilmoittaudu keväällä 2022 käynnistyvään valmennusohjelmaan!

VIRE tarjoaa monipuolisen ymmärryksen ja konkreettiset taidot nykyaikaiseen esihenkilötyöhön ja työyhteisön kehittämiseen, erityisesti jos olet uusi tai aloitteleva esihenkilö. Valmennuksen sisältö on räätälöity valtion esihenkilötyön tarpeet huomioiden ja se tarjoaa erinomaiset vertaisoppimisen mahdollisuudet, kun pystyt sataprosenttisesti keskittymään oman johtamisesi arviointiin ja kehittämiseen muiden valtion esihenkilöiden kanssa. Koulutusohjelman käytyäsi olet ammattimaisempi, motivoituneempi ja kehittymishaluisempi esihenkilö.

VIRE-valmennusohjelman tavoitteena on kannustaa sinua kehittymään esihenkilötyön ammattilaisena ja löytämään oma Vaikuttava, Innostava ja Rohkea Esihenkilöroolisi (VIRE).

Koulutusohjelma keskittyy erityisesti ihmisten johtamiseen. Se antaa sinulle valmiuksia yksilöiden ja ryhmien johtamiseen sekä parempaan vuorovaikutukseen. Valmennuksessa syvennyt arvioimaan omia esihenkilövalmiuksiasi ja kehittämiskohteitasi ja saat käyttöösi käytännönläheisiä välineitä esihenkilötyösi hallintaan valtionhallinnon kontekstissa.

Syksyllä käynnistyvä valmennusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän jaksosta sekä jaksoihin liittyvistä välitehtävistä. Ohjelma järjestetään keväällä 2022 läsnätoteutuksena, mikäli koronatilanne sen sallii. Mikäli ei salli, järjestetään valmennusohjelma tällöin etänä Teams-yhteydellä. Kokonaisuudessaan ohjelma kestää noin 3 kuukautta.

 

Koulutuksen hyödyt

VALTIO-VIRE on askeleesi ammattimaiseen esihenkilötyöhön. Se tarjoaa modernilla tavalla esihenkilötyöhösi perustiedot ja taidot valtion toimintaympäristö huomioiden. Itsetuntemuksesi lisääntyy – millainen esihenkilö olet, millainen esihenkilö haluaisit olla ja miten voit kehittää itseäsi sitä kohti?

Valmennukseen osallistumalla

  • Esihenkilöroolisi ja tehtäväsi selkeytyvät
  • Saat konkreettisia keinoja työyhteisön kehittämiseen
  • Itsetuntemuksesi lisääntyy ja vuorovaikutuksesi paranee
  • Saat mahdollisuuden keskustella ja oppia yhdessä muiden esihenkilöiden kanssa – myös valmennuksen jälkeen

Kenelle?

VIRE on valmennusohjelma nykyisille ja tuleville valtion esihenkilöille. Asiantuntijoille se tarjoaa valmiudet siirtyä esihenkilöksi – jo esihenkilöinä toimiville se päivittää esihenkilöosaamisen 2020-luvun valtionhallinnon tarpeisiin. Myös projektien, hankkeiden ja verkostojen vetäjät hyötyvät VIREen opeista.

Valmennusohjelman sisältö

Syvennymme esihenkilön tehtäviin, rooliin ja siihen, mitä esihenkilövalmiudet tarkoittavat valtionhallinnossa. Käymme läpi, mikä merkitys on itsetuntemuksella muiden johtamisessa. Perehdymme suorituksen johtamisen käytäntöihin ja paneudumme erityisesti haastavien tilanteiden selvittämiseen esihenkilön näkökulmasta. Opimme lisää esihenkilön roolista työnantajan edustajana valtionhallinnossa.

Opimme tavoitteellisen vuorovaikutuksen mallin ja tarkastelemme erilaisuutta systemaattisesti – ja miten johdamme erilaisia persoonia ja ihmisiä. Syvennymme myös luottamuksen rakentamisen menetelmiin.

Pohdimme esihenkilön roolia ja vastuuta muutostilanteissa sekä työyhteisön hyvinvoinnin rakentajana. Keskustelemme myös esihenkilön jaksamiseen liittyvistä tekijöistä ja henkilökohtaisen kehittymisen askelmerkeistä valtiolla.