Koulutusohjelma

VALTIO-JUST

 

Julkinen johtaminen – Strategiset kyvykkyydet

 

Strategiatyössä valtiolla sinulta johtajana edellytetään kykyä tunnistaa ne omat ja organisaation kyvykkyydet, joilla strategian toimeenpano onnistuu.  Tässä koulutuksessa, VALTIO-JUSTissa verkostoidut samaa työtä tekevien kollegoiden kanssa ja pohdit ratkaisuja hallitusohjelman mukaisiin poikkihallinnollisiin teemoihin.

 

Johtajan strateginen ajattelu

VALTIO-JUST –valmennusohjelman perusteemat ovat strategiatyön työvälineet ja strateginen ajattelu, strategiset kyvykkyydet sekä energia ja sitoutuminen valtionhallinnon kontekstissa. Tässä valmennuksessa pohdit kokeneiden valmentajien fasilitoimana, mistä strategiat oikein saavat alkunsa ja miten valtion ohjausjärjestelmän mukainen strategian toimeenpano saadaan onnistumaan.  Lisäksi tutustut keinoihin, joiden avulla ylläpidät ja vahvistat omaa energiaasi valtiolla toimivana johtajana – ja miten vaikutat organisaatiosi muiden työntekijöiden energioihin ja sitoutumiseen yhteisten tavoitteiden ja strategian toimeenpanon osalta.

 

Miten?

VALTIO-JUSTissa opit tekemään suunnitelmia, jolla on hyvät onnistumisen mahdollisuudet. Sinä itse johtajana tarvitset energiaa, mutta erityisesti sinulta vaaditaan valmiuksia ja kykyä tukea niitä henkilöitä, jotka toimeenpanevat suunnitelmia, jotta he käyttäisivät energiansa organisaation kannalta oikeisiin asioihin. Kokonaishyvinvoinnin merkitys onkin hyvin olennainen tulosten aikaansaamisessa ja tulevassa VALTIO-JUSTissa täysin uutena sisältönä perehdyt myös tunneälyn tuomiin voimavaroihin, jotka voivat oikein käytettynä tehostaa organisaatiosi toimintaa jopa 70 %.

Tässä koulutusohjelmassa

  • Opit, miten ilmiöt ja skenaariot muuntuvat toimiviksi ja toimeenpantaviksi strategioiksi omassa organisaatiossasi valtionhallinnon kontekstissa
  • Opit, miten strategian toimeenpanossa tarvittavat kyvykkyydet rakennetaan ja miten niitä kehitetään.
  • Voimavarakartoitus auttaa sinua johtajana huolehtimaan itsestäsi ja työntekijöistäsi paremmin
  • Verkostoidut samaa työtä tekevien kollegoiden kanssa, joilta saat apua ja tukea valmennusohjelman jälkeenkin

Koulutusohjelman sisältö

Tällä jaksolla on kaksi keskeistä teemaa a) Miten voin kehittyä strategisena johtajana valtiolla? Millaista taitoa ja osaamisesta strateginen johtajuus edellyttää? b) Mitä strategiatyö on, millaista ajattelua, työkaluja ja inspiraatiota tarvitaan, jotta syntyisi organisaation tulevaisuuden ja menestyksen turvaavia strategioita?

Tällä jaksolla perehdymme julkisten strategioiden ohjaukseen ja tekemiseen konkreettisten harjoitteiden ja esimerkkien avulla. Käynnistämme poikkihallinnolliset teemaryhmät, joihin valitsemme koko valtionhallinnon johtamisen näkökulmasta ajankohtaisia kehittämisteemoja.

Tällä jaksolla keskiössä ovat johtajan omat voimavarat ja kehittyminen. Jaksolla käymme läpi Firstbeat -hyvinvointianalyysien tulokset, joiden kautta saat kattavasti tietoa omista voimavaroistasi, kuormittuneisuudestasi ja palautumiskyvystäsi.  Firstbeat -mittauksen ja tunnetaitoprofiilin tulosten avulla opit tuntemaan omia vahvuuksiasi. Saat ohjeita harjoitteisiin, joilla voit muuttaa tottumuksiasi ja näin parantaa omaa kokonaishyvinvointiasi.

Tällä jaksolla keskitymme strategisten kyvykkyyksien tunnistamisen, rakentamiseen ja kehittämiseen.

Päätöspäivällä jaamme pienryhmien tulokset ja henkilökohtaisten kehittymispolkujen opit.

Mukana huipputason kouluttajat!

Asiakastarina

Samy Gardemeister, valvontajohtaja, Tulli

“Kaiken kaikkiaan voin todeta, että ohjelma kokonaisuutena ja siinä annettu koulutus on ollut erittäin hyvää, laadukasta, suurelta osin korkeatasoista sekä osallistujia osallistavaa”

Strategiaohjelman odotukset, opit ja oivallukset