Koulutusohjelma

VALTIO-JOVA – Johtavana asiantuntijana valtionhallinnossa

Ilmoittaudu

 

VALTIO-JOVA –koulutusohjelmassamme perehdyt uuden hallitusohjelman toimeenpanoon ja arviointiin. Käyt läpi syvällisesti ja monipuolisesti politiikkatoimien suunnitteluun (policy design), politiikka-analyysiin sekä politiikan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia. Valmennuksen käytyäsi ymmärrät paremmin julkisen hallinnon roolia, haasteita ja mahdollisuuksia yhteiskunnan muutoksen keskellä ja hahmotat vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen löytämiseksi.  

 

VALTIO-JOVA – Johtavana asiantuntijana valtionhallinnossa

 

Koulutusohjelmamme toteutus perustuu vuorovaikutteisuuteen ja osallistujien keskinäiseen verkottumiseen. Haluamme mahdollistaa poikkihallinnollisten ajatusmallien kehittäminen vapaassa ja luovassa oppimisympäristössä.  VALTIO-JOVA -koulutusohjelma on HAUSin ja valtioneuvoston kanslian yhteishanke, joka pohjautuu ministeriöiden ja keskusvirastojen kiinnostukseen ja haluun investoida asiantuntijoidensa uran kehittämiseen yli hallinnonalarajojen politiikka-analyysin puitteissa.

 

Kenelle?

Valtionhallinnon johtaville asiantuntijoille sekä niille päällikkötehtävissä toimiville henkilöille, joiden työssä asiantuntijuus korostuu.

Lue lisää

Koulutuksen hyödyt

 • Saat valmiuksia hallitusohjelman poikkihallinnolliseen toimeenpanoon
 • Vahvistat kykyäsi analysoida hallitusohjelman tavoitteita ja politiikkatoimien keskinäisiä yhteyksiäilmiölähtöisesti ja tietoon perustuen
 • Tuet osaltasi valtionhallinnon uudistumista, kun ajattelet ja teet yhteistyötä yli hallinnon rajojen
 • Saat kannuksia oman osaamisesi kehittämiseen paremman liikkuvuuden ja urasuunnittelun suhteen

Palautetta koulutuksesta

”Ohjelma oli erinomainen, suorastaan superlatiivissa! Kouluttajat ja vetäjät osaavia ja innostavia, harjoitustyö oli hyvä työmetodi oppimisen kannalta, oli hyvä tavata kollegoita muusta valtionhallinnosta ja oppia myös aivan uusia näkökulmia valtionhallintoon. Voin lämpimästi suositella ohjelmaa kollegoille.”

Koulutusohjelman sisältö

 • Hallitusohjelma politiikan toimeenpanon ohjauksessa: rooli, merkitys ja kehitys
 • Yhteiskunnan muutos ja valtion ohjauksen kehitys
 • Politiikkasuunnittelu ja politiikka-analyysi käsitteinä
 • Pienryhmien toimeksianto politiikkasuunnittelun (policy design) harjoitustöille
 • Esimerkkejä vaikuttavuusarvioinnista eri politiikka-alueilla
 • Politiikkasuunnitelmien harjoittelua pienryhmissä
 • Mittaaminen ja indikaattorit
 • Politiikkaohjauksen ja resurssiohjauksen kytkentä
 • Kansainväliset kiintopisteet kehittämisessä (benchmarking)
 • Esimerkkejä vaikuttavuusarvioinnista eri politiikka-alueilla
 • Säädösvalmistelu ja politiikka
 • Pienryhmien harjoitustöiden tulokset