Valmennusohjelma syvensi näkemystämme HR-kumppanimallista ja vahvisti suunnan.

Julkaistu Tuija Salmikannas

Valtionhallinnon ensimmäiseen HR-kumppanivalmennukseen, joka toteutettiin yhteistyössä HAUSin, valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin kanssa syksyllä 2018, osallistui kaiken kaikkiaan 14 organisaatiota ja liki 50 HR-ammattilaista. Uusi valmennuksemme käynnistyy jälleen keväällä 2022. 

Palkeet osallistui pilottitoteutukseen kolmen henkilön voimin.
Palkeiden henkilöstöpalvelujen palvelujohtaja, Soile Röppänen, puhuu jo tottuneesti ja vakuuttavasti HR-kumppanimallin hyödyistä omalle organisaatiolleen:

Henkilöstö on meidän voimavara ja menestyksentekijä. Liiketoimintalähtöinen ja vaikuttava henkilöstötyö syntyy hyvässä yhteistyössä HR-kumppaneiden kanssa. Yhteinen suunnittelu, keskustelut ja ennakointi antavat tukea johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin

HR-kumppanivalmennuksen pilottitoteutus sisälsi alku- ja lopputapaamisen, 5 lähivalmennuspäivää, vuorovaikutteisen osallistumisympäristön jaksojen väliseen keskusteluun ja työskentelyyn sekä projektisuunnitelman laatimisen HR-kumppanimallin käyttöönotosta omassa organisaatiossa. Röppäsen mukaan valmennus tuki oivallisesti käynnistymässä ollutta muutosta:

Kumppanuusvalmennus oli hyvä kokonaisuus, jonka aikana sisäisesti vahvistui suunta ja näkemys kumppanuudesta syventyi. Kumppanuus ei synny hetkessä vaan vaatii luottamusta, yhteistä aikaa sekä kykyä ottaa uutta käyttöön ja luopua vanhasta.

 


Nyt mukaan uudenlaiseen HR-valmennukseeen

Varmista oman organisaatiosi HR-kumppanimallille parhaat mahdolliset edellytykset ja ilmoita osaajasi mukaan valmennukseen. Parhaimmillaan HR-kumppaniksi valmentautuu kolme ammattilaista yhden hinnalla.

Tarkempia tietoja saat suoraan johtaja Tuija Salmikannakselta tuija.salmikannas@haus.fi.

Tuija Salmikannas Johtaja, henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen tuija.salmikannas@haus.fi