Uusi valtion talousosaajille suunnattu koulutusohjelma alkaa keväällä.

Julkaistu Katja Valtonen

Valtion talousjohtaminen-koulutusohjelma  tulee vastaamaan osaltaan valtavaan murrokseen, joka valtiolla on ollut talouden toimintaympäristössä viime vuosina. Uusi ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Ohjelmajohtajana aloittaa Valtiokonttorin apulaisjohtaja Tanja Wistbacka. Tanjalla on pitkä kokemus taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja laskentatoimesta. Hän uskoo jatkuvaan kehittämiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Ohjelmajohtajan näkökulmia uuden talouskoulutuksen taustoista:

 

“Taloushallinnossa ja organisaatioiden toiminnassa yleisemminkin suunnittelu niin lyhyellä kuin useamman vuoden aikajänteellä on yhä tärkeää, samoin kuin toiminnan vaikutusten ja talouden seuranta. Entistä tärkeämpää on kuitenkin kyky reagoida muutoksiin tarvittaessa nopeastikin ja suunnata toimintaa uudelleen tai priorisoida tehtäviä uudessa tilanteessa uudelleen.

Nykyään organisaatioiden välinen yhteistyö yli sektorirajojen ja jopa keskinäinen riippuvuus on ”perussettiä”. Yhteistyöllä saavutamme tavoitteemme, se on onnistumisen edellytys.

Erilaisiin tulevaisuuskuviin varautuminen jo ennalta luo osaltaan edellytyksiä reagoida nopeasti tilanteen niin vaatiessa. Myös jatkuvuuden suunnitteluun on syytä panostaa. Mitä tehdään, jos järjestelmät eivät toimi esimerkiksi viikkoon tai iso osa henkilöstöstä on sairaana?

Vauhdilla digitalisoituvassa maailmassa uhkakuvat muuttavat muotoaan ja niin teknisin kuin hallinnollisin sisäisen valvonnan ja kontrollien keinoin on varmistettava, että tahattomia tai tahallisia virheitä ja väärinkäytöksiä ei tapahdu.

Koronan myötä Suomen valtion talous on entistä tiukemmassa tilanteessa. Valtionhallinnon toiminnan on oltava läpinäkyvää ja tietoa tulee tuottaa siitä, mitä julkisilla varoilla on saatu aikaan ja mitä aikaansaannokset ovat maksaneet. Päätöksiä tehtäessä tulee faktatietoa hyödyntää monipuolisesti.”

Ohjelma keskittyy valtiontalouden erityispiirteisiin

HAUSin talouskoulutuksista vastaava Katja Valtonen toteaa, että koulutus pohjautuu osittain Julkistalouden Controller -ohjelmaan, jota toteutettiin vuosina 2015 – 2020. Uutta ohjelmaa on rakennettu osallistujien palautteen kautta palvelemaan paremmin valtion erityispiirteitä. Valtion talousjohtamisen koulutusohjelmassa kuulemme asiantuntevia puheenvuoroja sekä akateemisesta että yritysmaailmasta, unohtamatta omia valtionhallinnon huippuasiantuntijoitamme. Tärkeänä osana ovat tietenkin myös yhteiset keskustelumme kokemuksistamme ja näkemyksistämme.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä. Koulutus alkaa jo 28.4.2021.

 

Katja Valtonen Koulutuspäällikkö katja.valtonen@haus.fi