Uusi työaikalaki – 25.3. pidettävästä koulutuksesta tiivis katsaus muutoksiin valtion näkökulmasta!

Julkaistu Hanna Siira

Uusi työaikalaki, joka pyrkii paremmin vastaamaan nykyisen työelämän vaatimuksiin ajasta ja paikasta riippumattoman työn suhteen, astuu voimaan 1.1.2020. Uusi laki on iso kokonaisuus, jonka kaikki muutokset eivät koske valtiota ja valtiolla työskenteleviä. 

Valtion henkilöstön työajat määräytyvät ensisijaisesti työajoista tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen sekä virastojen tarkentavien virkaehtosopimusten tai työehtosopimusten työaikamääräysten mukaisesti. Uusi työaikalaki ei muuta valtion työaikasopimusta tai virastojen sopimuksiin sisältyviä työaikamääräyksiä. Sopimusmääräyksiä ja niiden soveltamismääräyksiä tulee siis edelleen noudattaa. Tiedossa ei myöskään vielä ole, mitä sovitaan 1.4.2020 alkavan seuraavan sopimuskauden neuvotteluissa.

Sopimusten lisäksi valtionhallinnossa noudatetaan työaikalakia sen soveltamisalan piiriin kuuluvan henkilöstön työaikoihin siltä osin kuin jostain asiasta ei ole sopimusmääräyksiä. Uudesta työaikalaista sovellettavaksi tulevat säännökset ovat nykyiseen lakiin verrattuna osittain sisällöltään muuttuneet ja laissa on myös uusia, edelliseen lakiin sisältymättömiä säännöksiä.

Mitä uusi laki siis käytännössä tarkoittaa valtion organisaatioiden ja työntekijöiden näkökulmasta? Valtion työmarkkinalaitoksen asiantuntija, hallitusneuvos Tuija Wilska, vastaa kysymykseen tässä tiiviissä koulutuksessa 25.3 aamupäivällä – voit osallistua myös Skypen välityksellä! 

Ilmoittaudu ja varaa paikkasi nyt!

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Hanna Siira, puh. 040 024 0969

Hanna Siira Asiakkuuspäällikkö (digitaalinen oppiminen), koulutuspäällikkö hanna.siira@haus.fi