Tyytyväiset asiakkaat

Julkaistu Petteri Kallio

Nostimme asiakkaat uuden strategiamme keskipisteeksi. Johtoajatuksena oli saada asiakkaat menestymään uudistuvassa toimintaympäristössä. Tuolloin tiesimme hyvin vähän siitä mihin maailma (ja oppiminen sen mukana) olivat menossa seuraavan 18 kuukauden aikana.

Aloitimme aktiivisen yhteiskehittämisen asiakkaidemme kanssa sekä kävimme avoimia keskusteluja historiasta ja siitä mihin koulutus olisi menossa. Tämän lisäksi aloitimme asiakastyytyväisyystutkimuksen ja keräsimme asiakaspalautetta jatkuvasti kyselyin, lomakkein, chatin ja tutkimuksellisin keinoin. Saimme valtavasti tietoa siitä mitä asiakas halusi, mihin oli tyytyväinen ja missä oli kehitettävää. Tämä oli meille arvokasta.

 

Virastokohtaiset koulutukset ja osaamisen kehittämisen hankkeet

Vuonna 2020 teimme noin 250 virastokohtaista hanketta tai projektia. Näissä hankkeissa on arviolta ollut reilut 3500 osallistujaa. Teetimme ulkopuolisella tutkimusyrityksellä kyselytutkimuksen näistä hankkeista.  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä ja selvittää asiakkaiden näkemyksiä ja odotuksia, jotta voimme edelleen kehittää palvelujamme ja vastata yhä paremmin asiakkaidemme odotuksiin.

Kova työ selkeästi palkittiin, sillä juuri tulleen tutkimuksen mukaan asiakkaamme antama NPS-tulos antoi luvun 77, joka todellakin on maailmanluokan tulos.  Toteuttamamme tutkimuksen mukaan toimintamme pandemia-aikana, erityisesti hankkeiden osalta antoi arvosanan 4,5 (1-5 asteikko). Tästä olen erityisen iloinen ja ylpeä, sillä alkuvuosi oli meille vaikeaa aikaa pandemian muuttaessa koulutustoimintaa viikoissa uuteen uskoon. Suurin kiitos kuuluu tietysti meidän omalle ammattitaitoiselle koulutushenkilöstölle ja erinomaisille kumppaneillemme.

CASE: Valtori

“Olemme tehneet ainutlaatuisen tiivistä yhteistyötä HAUSin kanssa vuodesta 2019. Henkilöstömme osaaminen on merkittävä tekijä ja meidän strategiassa yhtenä tavoitteena on ollut ensiluokkainen asiakaskokemus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskitimme ja hankimme koulutuspalveluja HAUSista moninkertaisesti verrattuna aiempiin vuosiin ja olemme siitä ylpeitä! Olemme todella tarttuneet osaamisen kehittämiseen organisaatiossamme ja tuo panostus jakautuu monelle eri osaamisalueille ja useille henkilöille”, kertoo Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmus.

Miten etäkoulutuksemme ja eOppiva pärjäsi poikkeusolosuhteissa?

Kiinnitimme viime vuonna erityisesti huomiota etäkoulutusten vaatimaan pedagogiikkaan. Vuoden aikana avoimissa koulutuksissa kävikin n. 1700 oppijaa. Kysymme palautetta jokaisen koulutuksemme jälkeen.  Avoimien koulutuksiemme suositteluhalukkuudesta kertova mittari NPS oli 41. Saimme vuoden aikana lähes 500 vastausta. eOppiva kipusi 50.000 käyttäjään ja asiakastyytyväisyys pysyi loistavalla tasolla. Vastauksia oli yli 10.000 kappaletta. eOppiva.fi palvelun NPS oli 46. Alustalle tehtiin vuoden aikana kymmeniä tuhansia suorituksia kellon ympäri ja ympäri Suomen. Tämän myötä meistä on kasvanut valtion digitaalisen oppimisen keskus ja yksi Suomen suurimpia oppimisyhteisöjä.

Asiakkaan asialla jatkossakin

Haluamme jatkossakin parantaa yhteyttämme asiakkaisiin ja keskustella koulutus- ja kehittämispalveluista ja erilaisista osaamisen kehittämisen haasteista kanssanne. Toimimme mielellämme virastonne osaamisen kehittämisen strategisena kumppanina. Lisäksi haluamme auttaa teitä löytämään parhaat mahdolliset ratkaisut koulutuksiin. Vain tätä kautta voimme rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Tätä tarkoittaa tyytyväinen asiakas meille.

Jotta jokainen voisi oppia,

Petteri

 

Petteri Kallio johtaja, kotimaan koulutus- ja kehittämistoiminta, digitaalinen oppiminen petteri.kallio@haus.fi