UI/UX-suunnittelija

Käyttöliittymä/kokemussuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu

  • Valmiin  tai kehitettävän tuotteen tai palvelun (verkko- tai mobiilikäyttöliittymän) käyttäjälähtöisestä suunnittelu ja/tai käyttäjäkokemuksen kehittäminen
  • Käyttäjätutkimus ja -testaus
  • Käyttöliittymien visualisointi ja protoilu (mockup)
  • Alan trendien seuraaminen, ja hän on tietoinen alalla vallitsevista suuntauksista.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

Etsimällämme osaajalla on hallussa palvelumuotoilun työvälineet ja kokemusta konseptisuunnittelusta. Vähimmäisvaatimuksena on tutkinto soveltuvalta alalta, esim. tietotekniikasta, kaupalliselta alalta tai kokemusta alasta.  Prosessien palvelumuotoilun ja asiakaspolkujen suunnittelun osaaminen on välttämätöntä. Työssä suunnitellaan digitaalisia palveluita, joten alan koulutus ja kokemus on eduksi.

Käyttöliittymäsuunnittelussa tarvitaan ymmärrystä toimintakentästä (liiketoiminnasta), markkinoinnista, tuotemuotoilusta jopa psykologiasta. Tämän lisäksi muotoilusta ja visuaalisesta konseptointikyvystä on hyötyä.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa perustana ovat käyttäjien tarpeet ja tottumukset. Tavoitteena on luoda käyttöliittymä- ja käyttökokemus, joka mukailee käyttäjille luonnollista tapaa toimia. Suunnittelussa hyödynnetään analytiikkaa, palautetta sekä muuta tietoa siitä, miten käyttäjät ovat aikaisemmin toimineet. Tässä tehtävässä näiden asioiden osaaminen on tärkeää.

Tehtävässä ollaan tekemisissä sekä asiakkaan substanssiosaajien (ei-tekninen) että ohjelmistorobotiikka-asiantuntijoiden kanssa. Tyypillisesti työpäivääsi voisi kuulua käyttöliittymien ja käyttöpolkujen piirtämistä sekä ominaisuuksien ideoimista ja jalostamista

UX/UI-suunnittelijan tehtävänä on ymmärtää asiakkaita sekä palvelukokonaisuuksia, mutta ohjelmistorobotiikan alueen palveluprosessien analyysi- ja suunnitteluosaaminen luetaan eduksi. Kokemus RPA-työnkulkujen muotoilusta ja/tai jokin RPA-sertifikaatti on iso plussa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Tehtävä on määräaikainen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 31.8.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: petteri.kallio@haus.fi

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. Kehitämme ja uudistamme palvelujamme, jotta ne vastaisivat paremmin julkishallinnon tarpeita. Nyt etsimme asiakkaillemme asiantuntijoita kehittämis- ja muotoilutehtäviin.  HAUSin toimintaan kuuluu myös laajahko kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.