Tuotteistusasiantuntija

Toimenkuva

  • Tuotteistusasiantuntija vastaa tuotteistusmallin ja -toiminnan ylläpidosta, kehittämisestä, koulutuksesta sekä käytön tuesta.
  • Ohjaa, antaa tukea ja tarjoaa omaa osaamistaan palvelukehitysprojekteissa ja esiselvityksissä.​
  • Seuraa, ylläpitää ja raportoi tilannekuvaa tuotteistusprojekteista ja raportoin niistä johdolle, sekä viestii työstään aktiivisesti.
  •  Ylläpitää tuotteistusmalliin liittyvää verkkokurssia eOppivassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

Asiantuntijalla tulee olla monipuolinen työkokemus ja osaaminen ICT-alalta esim. asiantuntijana toimiminen palveluiden tuotteistuksissa tai tuotekehityksessä. Vähimmäisvaatimuksena on tutkinto soveltuvalta alalta, esim. tietotekniikasta tai kaupalliselta alalta.

Asiantuntijalla tulee olla kokemusta projektityöskentelystä ICT-alalta vähintään 2-3 vuotta ja hän ymmärtää projektityöskentelyssä käytettävien menetelmien merkityksen palveluiden kehittämisessä.

Eduksi luetaan, jos asiantuntijalla on ymmärrys palvelumuotoilun menetelmistä ja niiden käytöstä palveluiden kehittämisen prosesseissa. Myös fasilitointimenetelmien hallinta työpajatyöskentelyssä lasketaan eduksi.

Tehtävän hoitamisessa tarvitaan erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja. Asiantuntijalla tulee olla kyky ymmärtää erilaisten sidosryhmien kommunikointi- ja työskentelytapoja sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot

Myös viestinnällisten taitojen ja osaamisen tulee olla hyvät niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Työskentelykielenä on suomi, joten asiantuntijalla tulee olla äidinkielentasoinen kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Tehtävä on määräaikainen.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 31.8.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: petteri.kallio@haus.fi

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. Kehitämme ja uudistamme palvelujamme, jotta ne vastaisivat paremmin julkishallinnon tarpeita. Nyt etsimme asiakkaillemme asiantuntijoita kehittämis- ja muotoilutehtäviin.  HAUSin toimintaan kuuluu myös laajahko kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.