Koulutusohjelma

Työnantajavalmennus

Työnantajavalmennus

Muun muassa työelämä, taloudellinen tilanne ja meitä ympäröivä toimintaympäristö uudistuvat kovaa vauhtia ja valtion työnantajatoiminnan on osaltaan pystyttävä toimimaan sekä muutoksen käynnistäjänä että myös sen vahvana tukena. Valtion henkilöstön palvelusuhteen ehdot muodostavat kokonaisuuden, jota jokaisen valtiolla toimivan organisaation ja työnantajavirkamiehen on osattava hyödyntää hyvän työnantajakuvan edistämisessä.

HAUSin ja Valtion työmarkkinalaitoksen yhteistyössä toteuttama ”Valtion työnantajatoiminnan valmennusohjelma” vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.

HAUS - EU-osaaminen
HAUS - EU-osaaminen

Valmennusohjelman toteutus

Valmennusohjelmalla on jo omanlaisensa historia – työmarkkinalaitos ja HAUS ovat järjestäneet valtion työantajavirkamiehille tarkoitettua valmennusta jo vuodesta 2009 lähtien. Viimeisin toteutus oli joulukuusta 2020 maaliskuuhun 2021. Valmennusohjelman kolme ensimmäistä tilaisuutta olivat avoimia kaikille halukkaille työnantajatehtävissä toimiville. Lisäksi tilaisuudet toimivat hyvänä kertauksena myös jo kokeneemmille työnantajavirkamiehille. Vuoden 2021 puolen syventävissä koulutuspäivissä osallistuminen oli rajattu enintään 25 osallistujaan. Seuraa koulutuskalenteriamme ja markkinointiamme seuraavan valmennuksen ajankohdasta!

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu valtion virastojen työnantajatehtävissä työskenteleville virkamiehille ja työntekijöille. Osanottajiksi toivotaan myös työnantajatehtäviin perehtyviä ja niihin tulevaisuudessa osallistuvia.

Valmennusohjelman tavoitteet

 • Vahvistaa ja kehittää työnantajatoiminnan kulttuuria, osaamista ja tuloksellisuutta johtamisjärjestelmän osana.
 • Syventyä muutosjohtamisen, tiedolla johtamisen ja yhteiskehittämisen taitoihin osana työnantajavastuuta
 • Verkostoitua muiden työnantajatehtävissä toimivien kanssa

 

Huippukouluttajat

Pääkouluttajina toimivat itseoikeutetusti Valtion työmarkkinalaitoksen huippuasiantuntijat neuvottelujohtaja Sari Ojasen johdolla. Mukana on myös lukuisia muita valtiovarainministeriön asiantuntijoita sekä muita työelämän asiantuntijoita.

Koulutusohjelman sisältö – pääkohdittain, tarkka päivien sisältö vahvistuu aina kullakin toteutuskerralla.

 • Valmennuksen esittely ja tavoitteet
 • Työnantaja muutoksen tekijänä
 • Sopimus ja neuvottelutoiminnan visio 202X
 • Valtion neuvottelujärjestelmän ominaispiirteet
 • Neuvottelutoiminnan tietopohja
 • Valtion työrauhajärjestelmä
 • Erimielisyysprosessi ja työnantajatoiminta

 • Työnantajan direktio-oikeus
 • Talous- ja työantajatoiminta
 • Työnantajavastuu toimenkuvana, virastocase-puheenvuoro
 • Suomalaisen työmarkkinatoiminnan erityispiirteitä ja haasteita

 • Muutoksen johtaminen työnantajatoiminnan näkökulmasta
 • Muutosturva ja työnantajan tavoitteet
 • Työnantaja viestijänä
 • Osanottajapuheenvuoro: muutoksen toteuttaminen virastossa
 • Henkilöstön ammattitaidon ja työmarkkinakelpoisuuden ylläpitäminen
 • Uuden ajan työkulttuurin vahvistaminen

 • Työnantaja tuloksellisuuden vahvistajana
 • Tuloksellisuuden mittaaminen valtiolla
 • Valtion kannustejärjestelmät ja tulostietoisuus
 • Henkilöstöresurssien joustava käyttö
 • Tulevaisuuden HR työnantajatoiminnan tukena