Tutustu asiointipisteiden palvelumuotoiluprojektin tuloksiin!

Julkaistu

Asiointipisteiden palvelumuotoiluprojekti on päättynyt. Kartoitimme projektissa itsepalvelun ja etäpalvelun ominaisuuksia asiointipisteissä. Lisäksi ideoimme tapoja, joilla asiointipisteiden toimintaa voisi yhtenäistää ja niissä annettavaa digitukea kehittää.

Asiointipisteet ovat julkisen hallinnon yhteisiä asiakaspalvelupisteitä. Ne kokoavat eri viranomaisten ja kunnan palveluita yhteen. Eri kokoisia asiointipisteitä on ympäri Suomea noin 200. Syksyllä 2020 alkaneeseen projektiin osallistui 26 asiantuntijaa ympäri Suomen. Projektin toteuttivat valtiovarainministeriö yhteistyössä HAUS Kehittämiskeskuksen kanssa.
Olemme koonneet projektin lopputulokset yhteenvetoon, johon voit tutustua tämän linkin kautta.  Yhteenvedosta löydät keskeisimmät asiakasymmärryksestä nousseet havainnot, ideoita, ratkaisuehdotuksia sekä 4 tiimien tekemää prototyyppiä.