Koulutusohjelma

Tietosuojavastaava

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkoi toukokuussa 2018 ja sitä täydentävä Tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia organisaatioita nimeämään tietosuojavastaavan, ja muun muassa julkishallinnon kaikissa organisaatioissa on oltava nimettynä tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma on suunnattu erityisesti uusille tietosuojavastaaville julkishallinnossa, ja siinä perehdytään tietosuojavastaavan tehtäviin ja lain velvoitteisiin teoriassa ja käytännön esimerkkien avulla.

Kenelle?

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat julkishallinnossa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista tietosuojavastaavan tehtävistä.

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on perehdyttää sinut  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sisältöön ja velvoitteisiin sekä sitä täydentävään kansalliseen lainsäädääntöön, jotta pystyt soveltamaan niitä omissa työtehtävissäsi.

  • Pääset opiskelemaan koulutusohjelman perussisältöä monipuolisesti ja ainutlaatuisesti ison kuvan hahmottamisen kautta – johtamisen, hankintojen, sopimusten, kouluttamisen, tiedottamisen ja tietojärjestelmien näkökulmasta
  • Tutustut muihin julkishallinnon tietosuojavastaaviin, joihin on helppo olla yhteydessä jatkossa erilaisissa tilanteissa
  • Opit tunnistamaan, minkälaisia muita verkostoja tietosuojavastaava tarvitsee työssään esimerkiksi viestinnän ja IT-ammattilaisten kanssa
  • Saat loistavia käytännön vinkkejä sopimusten laadintaan, tietosuojan suunnitteluun, vaikutusten arviointiin ja osoitusvelvollisuuden täyttämiseen.

Kouluttajat

Osa kouluttajistamme toimii tietosuojavastaavina omissa organisaatioissaan, ja he ovat joutuneet pohtimaan asioita hyvin syvällisesti ollessaan pioneereja tietosuojavastaavina. Kaikki kouluttajamme ovat myös kokeneita esiintyjiä ja kouluttajia.

Lue lisää!

Koulutusohjelman sisältö

 

EU:n yleiseen tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön velvoitteisiin perehtymisen lisäksi tutustut erityisesti julkishallinnossa toimivan tietosuojavastaavien tehtäviin ja velvoitteisiin käytännössä.  Koulutuksen aikana saat työkaluja ja opastusta oman organisaatiosi tietosuojatyön kehittämiseen.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelman ensimmäisessä jaksossa opit tietosuojaan liittyvät perusasiat: mitä tietosuojavastaavalta odotetaan, mistä tietosuojassa on kysymys ja mitä EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää organisaatioilta?

Toisen jakson aiheina ovat tietoturvallisuus osana tietosuojaa ja opit kuinka tietosuoja saadaan organisaatiossa käytäntöön kuten ohjeistuksen kouluttamisen, tiedottamisen ja toteutumisen seurannan avulla.

Kolmannella jaksolla perehdyt tarkemmin tietosuojan nykytilanteen kartoitukseen ja toimenpiteisiin organisaatiossa. Päivän aikana saat vinkkejä tietosuojavastaavalle tärkeistä sidosryhmistä ja kuinka tietosuojan johtaminen kannattaa toteuttaa.

Viimeisellä jaksolla opit, mitä asioita tulisi ottaa huomioon sopimuksissa ja hankinnoissa  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen näkökulmasta ja mitä tietosuojan toteutuminen vaatii tietojärjestelmiltä.

Koulutusohjelmassa hyödynnetään osallistumisympäristöä, joka mahdollistaa helpon ja monipuolisen tavan olla vuorovaikutuksessa kouluttajien ja koulutettavien kanssa.