Strategiaohjelman odotukset, opit ja oivallukset 

Julkaistu

Julkisen johtamisen strategiaohjelma

Ilahduin kun kuulin, että työantajani päätti esittää minua Tullin valvontaosaston johtoryhmästä Valtio-Just 19 -ohjelmaan. Odotukseni ja tavoitteeni koulutusohjelmalle olivat kovat. Uusien ihmisten, kollegoiden tapaaminen, ajatusten vaihtaminen ja johtamisen tukena olevan verkoston laajentaminen ovat olleet kaikki tärkeitä tavoitteita tälle ohjelmalle. Strateginen johtaminen, strategioiden suunnittelu ja niiden toteuttamisen seuranta ovat olleet osa johtotehtäviäni sekä lähellä sydäntäni jo vuosikymmenen ajan. Lisäksi strategiseen johtamiseen liittyvä viestintä sekä ihmisten johtaminen ovat aina kiinnostavia ja tärkeitä alueita.  Tavoitteinani ovat olleet myös katsella ja kuulostella mitä uutta voisin oppia itsestäni ja johtamisesta yleisemmällä tasolla.

Strateginen ohjaus ja johtamisosaaminen

Koulutuksen ensimmäinen jakso keskittyi strategiseen ohjaukseen ja johtamisosaamiseen. Jakson toteuttamista retriittinä (Långvik, Kirkkonummi) ja sisältöä voidaan pitää hyvänä ja se loi hyvän pohjan koko talven jatkuneelle ohjelmalle. Oli mielenkiintoista kuulla valtionhallinnon näkemyksistä ja tavoitteista koskien johtajapolitiikkaa sekä uudistuvasta ja rohkeasta johtamisesta. Saimme myös ensitiedot Firstbeat –mittauksesta sekä sen tavoitteista. Tässä voinkin jo heti todeta, että tämä johtajan henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen osio mittauksineen osoittautui erittäin onnistuneeksi ja mielenkiintoiseksi lisäykseksi koko ohjelman toteuttamisen osalta (lue lisää kokemuksia johtajan First Beat-mittauksista). Jaksolla kuulimme myös erittäin kattavan, osin teoreettisen ja valtion hallinnon johtamisen ohitsekin, osuuden kestävästä strategisesta ajattelusta sekä toiminnasta. Kyllä tästäkin osuudesta kuitenkin jäi aina jotakin töihin vietäväksi.

Strategisena johtajana kehittyminen

Toisen jakson teemana oli strategisena johtajana kehittyminen. Jaksolla keskityttiin erityisesti strategiseen johtamiseen, valtioneuvoston ohjausmalleihin, strategian laadintaan ja toimeenpanoon. Eli strategisen työn ytimeen. Hyvin tuttua työtä minulle viimeaikaisten johtamistehtävien johdosta. Jaksolla pohdittiin myös yhdessä kehittämisteemoja tulevalle hankesuunnitelmatyölle. Aivoriihen jälkeen maaliin pääsivät neljä keskeistä aihetta, joista itse valitsin tiedolla johtamisen osana viraston strategista johtamista. Ajankohtainen ja tulevaisuuttakin peilaava johtamisen osa-alue. Jakson toteutus oli erittäin onnistunut ja harjoitteet / työryhmätyöt vahvistivat erityisesti yhteistä tekemistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kurssimme onkin ollut mielestäni hyvin osallistava ja aktiivinen.

Johtajan henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen

Kolmannessa jaksossa vetäydyttiin Vierumäelle pohtimaan johtajan henkilökohtaista kasvua ja kehittymistä. Tästä jaksosta tuli näin jälkikäteen arvioituna se kaikista mielenkiintoisin. Nykyajan johtajalta edellytetään rohkeutta, kokonaiskuntoisuutta sekä sitä, että hänen elämänsä kaikki osa-alueet ovat tasapainossa ja voivat hyvin. Jakso ylitti kaikki odotukseni sillä siihen oli sopivasti yhdistetty hyvinvointiin, kuntoiluun, ml. peruskuntokartoitus sekä johtajuuteen yleisesti liittyviä hyveitä. Kotiin ja töihin vietäväksi oli paljonkin uutta. Firstbeat -raportin pohjalta laadittu henkilökohtainen kehittymissuunnitelma oli vielä sokerina pohjalla.

Toisen ja kolmannen jakson aikana tein myös työtä ja itsearviointia ohjelmaan kuuluneen Hogan –inventaarin osalta. Tämä liittyy erityisesti johtajan omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Arvioinnissa vahvoina driver:na esille nousivat tunnustaminen, valta, varmuus sekä perinteet. Nämä täyttyvät kohtuullisen hyvin nykyisessä valvontajohtaja -tehtävässäni. Vierumäelle pohdin myös sitä mitä mahdollisesti muuttaisin jos voisin vaikuttaa nykyiseen tehtävääni. Erityisesti toivelistalle nousi laaja-alaisempi vastuu, isommat kokonaisuudet. Lisäksi olen ehtinyt suunnittelemaan, miten vastuullani olevassa kokonaisuudessa (kolme yksikön päällikkö alaisuudessani ja toimintayksikössä reilut 60 työntekijää) voidaan vuorovaikutusta tehostaa eri yksiköiden välillä.

Osittain HAUS:in uusissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa helmikuussa järjestetyn neljännen jakson aiheena oli strategian tehokas toimeenpano. Jakson aikana paneuduttiin, ehkä liiankin kanssa, hanke- ja projektijohtamiseen erilaisten oppien kautta. Työryhmätyöskentelyssä tutustuttiin myös Agile – ja LEAN –työkaluihin osana strategian toimeenpanoa. Onneksi jakson toisena päivänä saimme keskustella strategian viestinnästä ja toimeenpanotaidoista innokkaan ja asiantuntevan alustajan avustuksella. Erittäin tärkeä aihe-alue johtajalle tiedostaa ja osata. Visuaalinen viestiminen on nykyaikaa. Näin viesti tavoittaa kuulijakuntansa. Viestinnän kohderyhmät vaihtelevat ja johtajan tuleekin osata valita viestinsä kohderyhmien mukaisesti. Päivän lopulla saimme ajankohtaisen katsauksen hallituksen kärkihankkeista. Pidin myös tätä onnistuneena kokonaisuutena.

Kaiken kaikkiaan voin todeta, että ohjelma kokonaisuutena ja siinä annettu koulutus on ollut erittäin hyvää, laadukasta, suurelta osin korkeatasoista sekä osallistujia osallistavaa.

Eri jaksot ovat tukeneet toisiaan ja useat esimerkit, teoria-osuudet sekä ryhmätyöt ovat olleet tervetulleita. Erinomainen yhteistyöhenki ohjelman aikana ja oman työryhmäni toimivuus ovat olleet iloinen ja paljon antava asia. Kevään aikana olen itse voinut oman hankkeen ja saatujen uusien ideoiden ja oppien kautta tuoda uusia teemoja tiettäväksi ja keskusteltavaksi ohjelmassa sekä työyhteisössäni.
Kutsuinkin kaikki osallistujat helmikuussa Tulliin puoleksi päiväksi keskustelemaan tiedolla johtamisesta (Tullin oma KESTI-hanke), tulosmittareista & suoritteista sekä niiden yhteydestä Tullin strategiaan ja siitä miten tekniset järjestelmät & teknologia tukevat tiedolla johtamista yleisemmällä tasolla valtionhallinnossa. Onnistunut ja ajankohtainen tilaisuus mielestäni.

Ylpeänä otin myös vastaan valinnan ohjelman Justuksen tehtävään. Kiitos luottamuksesta!

 

Samy Gardemeister, valvontajohtaja

Tulli