Pulps! HAUSin strategia kuplii uutta!

Julkaistu Kyösti Väkeväinen

Maailman parhaan julkisen hallinnon kehittäjä, joka näyttää suuntaa tulevaisuuden oppimiselle

Tätä visiota kohti on hienoa tehdä matkaa yhdessä valtion eri toimijoiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstömme kanssa. Kehittäjänä tuomme uutta oppimista, osaamista ja kykyä toimeenpanoon. Keskitymme valtiosektorille, mutta teemme yhteistyötä julkisen sektorin eri toimijoiden kanssa saadaksemme maailman parhaan julkisen hallinnon Suomeen.

Teemme työtämme virkamiesten ja virastoasiakkaiden parhaaksi, koska ”Rakennamme parempaa hallintoa ja luottamusta yhteiskunnassa. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden oppia uutta – joka päivä”. Parhaan hallinnon, luottamuksen sekä jatkuvan oppimisen kautta syntyvät edellytykset yhteiskunnalle, jossa on hyvä elää ja toimia.

Viime syksynä kutsuimme eri virastoja, kumppaneita, sidosryhmiä työstämään kanssamme uutta HAUSin strategiaa. Työ oli antoisaa ja hedelmällistä. Nyt strategiamme on valmis. Lämmin kiitos työhön osallistuneille arvokkaasta panoksesta. Yksin tämä ei olisi ollut mahdollista. Nyt meillä perustuksen kunnossa ja on toiminnan uusi aika.

Asiakaslähtöisyyttä ei voi korostaa liikaa strategiassamme. Me kehitämme uusia palveluja, viemme hyvää hallintoa maailmalle, pysymme digitaalisen oppimisen edelläkävijänä, teemme tiivistä yhteistyötä yritysten ja yliopistojen kanssa sekä olemme mukana valtion strategissa hankkeissa kehittämässä osaamista. Tuloksena tuomme vaikuttavuutta. Tämä on mahdollista osaavien ihmisten ansiosta, ihmisten, jotka ovat oppimisen ja kehittämisen asiantuntijana.

Meillä on tekemistä, se on haastavaa, mutta ei mahdotonta. Ja siksi teemme sen,

#hausstrategia #jottajokainenvoisioppia

Kyösti Väkeväinen
toimitusjohtaja

Pääset tutustumaan kuplivaan strategiaamme tästä.

Kyösti Väkeväinen Toimitusjohtaja kyosti.vakevainen@haus.fi