Osaamista ja kehittämistä jo 50 vuotta – miten eteenpäin?

Julkaistu Kyösti Väkeväinen

HAUS täyttää tänä vuonna 50-vuotta, sillä vuonna 1971 perustettiin Valtion koulutuskeskus. Syntymäpäivä oli 1. maaliskuuta. Silloin oli Kekkonen presidenttinä, Neuvostoliitto itänaapurina ja YYA-sopimus sekä idänkauppa olivat kansainvälisyyttä. Lottoarvonnat aloitettiin, Finlandia-talo avattiin, maailman ensimmäinen PC tuli myyntiin. Valtiolla oli silloin töissä noin 200 000 henkilöä. Noista päivistä on maailma paljon muuttunut. Ne, jotka pystyvät muuttumaan, menestyvät, niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla.

Koulutus auttaa ja tukee muuttumisessa. Vuosikymmenten aikana HAUSin koulutuksiin on osallistunut varmasti kuusinumeroinen luku valtion työntekijöitä. Tällä on ollut väistämättä vaikutus yhteiskuntaamme.

On mahdotonta sanoa, miltä maailma näyttää 50 vuotta eteenpäin. Sen voi kuitenkin sanoa, että Suomen menestys, hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset tulevat edelleen nojaamaan osaamiseen ja yhteistyöhön sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Me hausilaiset haluamme kantaa oman kortemme kekoon. Haluamme nostaa valtionhallinon osaamista ja olla kehittämässä valtion toimintaa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Omalta osaltamme meidän ensimmäinen ja tärkein keino on jatkuva vuoropuhelu virastojen kanssa. Tästä esimerkkinä ovat jokaiselle virastoille nimetyt asiakkuusvastaavat. Toinen keino on kyky vastata laadukkaasti virastojen tarpeisiin. Tästä esimerkkinä ovat virastoille erilaiset räätälöidyt koulutukset ja palvelumuotoilu- ja kehittämisohjelmat. Kolmantena keinona on digitaalisuuden hyödyntäminen. eOppiva-palvelu on kansainvälisesti maailma huippua ja tänä vuonna pilotoimme täysin digitaaliseksi suunniteltua Mahdollistaja-johtamiskoulutusta.

Meidät tunnetaan hyvin valtion eri toimijoiden keskuudessa. Haluan korostaa ehkä vähemmän tunnettua asiaa, joka on että virastoille in-house asemamme mahdollistaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan tehdä koulutus- ja kehittämisyhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteistyöterveisin,

Kyösti Väkeväinen Toimitusjohtaja kyosti.vakevainen@haus.fi