Olemme mukana kehittämässä valtion henkilöstöhallintoa Armeniassa

Julkaistu

Yhteistarjouksemme Viron ja Ranskan kanssa on voittanut Twinning-hankekilpailun Armeniassa. Kaksivuotinen hankkeeemme alkaa loppuvuodesta ja sillä tuetaan Armenian julkishallinnon uudistuksia sekä vahvistetaan virkamieskunnan osaamista.

Alkavalla hankkeella edistetämme valtion HR-osaamista. Erityisesti keskitymme vahvistamaan valtion henkilöstöhallinnosta vastaavaa viranomaista sekä tämän asiakassuhteita sektorihallintoon. Tarkoituksenamme on lisäksi mm. kehittää virkamiesten rekrytointiprosessia ja uudistaa suoritusarviointi- sekä palkitsemisjärjestelmää. Lisäksi kehitämme virkamieskoulutuksen edellytyksiä kehitetään digitaalisella oppimisalustalla.

Olemme jakaneet vastuut hankkeen osa-alueista on  mukana olevien EU-jäsenmaiden kesken. Virosta hankekonsortiossa ovat valtiovarainministeriö sekä Estonian Center of Eastern Partnership, Ranskasta kansallinen hallintokoulu École nationale d’administration.

Julkishallinnon ja virkamieskoulutuksen kehittäminen ovat HAUS:n ydinosaamisaluetta ja olemme olleet mukana tukemassa näihin teemoihin liittyviä uudistuksia useissa maissa. Saimme koottua tätä hanketta varten erinomaisen konsortion, jossa mukana olevien toimijoiden vahvuudet täydentävät hienosti toisiaan. Odotamme jo innolla hankkeen alkua, toteaa HAUS:n kansainvälisestä toiminnasta vastaavan HAUS Internationalin johtaja Heidi Lempinen.

Armenia on Suomelle tuttu Twinning-kumppani. Aikaisemmin Suomi on toteuttanut Armeniassa Twinning-hankkeita mm. koulutukseen, tilastotieteeseen ja siirtolaisuuteen liittyen. Tällä hetkellä Suomella ei ole käynnissä olevia Twinning-hankkeita Armeniassa.

Twinning-hankkeilla kehitetään hallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat hankkeiden toteuttajat.

Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja kumppanimaan tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti hankkeen budjetti on 1-2 miljoonaa euroa. Suomessa Twinning-toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.