Mentorointiohjelma osaamisen kehittämisen ja perehdyttämisen tukena

Julkaistu Kati Kivistö

Pandemia-ajan tutkimustiedot ovat osoittaneet, että pitkittynyt etä- ja hybridityö on luonut haasteita uudelle henkilöstölle kiinnittyä työyhteisöön. Tämän on koettu hidastaneen tehtävien haltuunottoa ja vastaavasti lisänneen kynnystä vaihtaa työtehtäviä. HAUS kehittämiskeskus on rakentanut organisaatioille räätälöitävän mentorointiprosessin, jolla edellämainittuja haasteita voidaan taklata. Mentorointi on erinomainen osaamisen kehittämisen menetelmä, joka organisaation rakenteisiin sijoitettuna toimii sekä tavoitteellisen kehittymisen tukena, hiljaisen tiedon siirtämisen keinona että luottamuksen rakentajana. Parhaimmillaan se toimii myös työnantajan sitouttamisen keinona.

Mentorointivalmennuksemme sisältävät mentorointiprosessin räätälöinnin organisaation tarpeita vastaavaksi, mentoreiden ja aktoreiden rekrytoinnin, mentorointiparien tai -ryhmien muodostamisen sekä mentorointiohjelman aikaisen valmentavan mentoroinnin tuen.

HAUSin mentorointiohjelmat perustuvat valmentavaan mentorointiin, jolloin keskeistä on systemaattinen tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. Valmentavaa mentorointia voidaan hyödyntää erityisesti johdon ja esihenkilöiden sekä asiantuntijoiden oppimisen edistämisessä. Mentoroinnilla voidaan tukea myös perehdytysprosesseja sekä organisaation sisäisiä tehtäväsiirtymiä.

Organisaatioille

Mikäli suunnittelet mentorointitoiminnan kehittämistä, ota yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä organisaatiollesi vaikuttava mentorointikonsepti. Mentorointiohjelmien rakentamista ennen on hyvä pohtia, millainen mentorointimalli soveltuu teille parhaiten. Tämän jälkeen voimme käynnistää mentoreiden ja aktoreiden rekrytoinnin. Suosittelemme kaikkien mentorointiprosessien alkuun mentoreiden valmennusta ja yhteistä aloitustapaamista aktoreiden kanssa. Tyypillisesti mentorointiprosessit kestävät noin vuoden. Laadukkaan mentoroinnin tukemiseksi mentororointiprosessimme sisältävät sovitun aikajakson aikana tavoitteellisia yhteistapaamisia, joissa reflektoimme opittua ja varmistamme, että mentoreiden ja aktoreiden välinen vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen on edistynyt. Tämän lisäksi mentorit ja aktorit saavat mentrointioppaan.

Yksilöille

Kaipaisitko sparrausapua ja yhteisiä keskusteluita urakehityksesi tueksi. Mikäli organisaatiosi ei järjestä mentorointia, meiltä löydät myös koulutetut mentorit kehittymisesi tueksi. Tyypillisesti sovimme noin vuoden mentorointiprosessista, jonka aikana tapaamme noin kerran kuukaudessa. Mentorointimme perustuu aktoreiden tavoitteellisen kehittymisen tukemiseen.

Olemme suunnittelemassa myös julkishallinnolle suunnattujen avoimien mentorointiohjelmien käynnistämistä vuoden 2022 aikana. Ota yhteyttä, mikäli sinua kiinnostaa mentorin tai aktorin rooli.

Ota yhteyttä ja lue lisää esitteestämme:

Mentorointiohjelmien yhteyshenkilönä meillä HAUSissa toimii asiakkuus- ja koulutuspäällikkö, KT Kati Kivistö. Kati on ohjauksellisten menetelmien ammattilainen ja hänellä on useiden vuosien kokemus pari- ja ryhmämentorina toimimisesta, valtionhallinnon mentorointivalmennusten rakentamisesta sekä valmentamisesta. Katin tavoitat kati.kivisto@haus.fi

Mentorointiohjelman esite
Kati Kivistö Asiakkuus- ja koulutuspäällikkö kati.kivisto@haus.fi