Koulutusohjelma

Valtion talousjohtaminen

Valtion talousjohtaminen – näkökulmia taloushallinnon ammattilaisille

Valtion talousjohtaminen -koulutusohjelma on uusi koulutuskokonaisuus, missä tuodaan uusia näkökulmia valtion taloushallinnon ammattilaisille.

Talouden toimintaympäristö valtiolla on ollut viime vuosina valtavassa murroksessa. Perinteisesti toiminta on perustunut toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan – budjetointiin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö, big data, uudet älykkäät järjestelmät, ohjelmistorobotiikka ja data-analyysit. Lisäksi talousammattilaisten vuoropuhelu johdon tärkeänä kumppanina on korostunut.

Valtion talousjohtaminen

Opi, jaa, verkostoidu.

Liity arvostettuun joukkoon ja pätevöidy vertaistesi seurassa.

Tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää ennen kaikkea omaa työrooliasi talouden johtajana, johdon kumppanina, informaation tuottajana sekä operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota. Koulutuksessa laajennat myös verkostoasi, sekä voit lisätä yhteistyötä organisaatioiden ja osallistujien välillä.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu valtion taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille. Ohjelma soveltuu myös muille julkisen sektorin asiantuntijoille.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelma on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka käsittelevät taloushallinnon ammattilaisille tärkeitä aiheita. Ohjelman teemoissa nousevat esille ennakointi, strategiatyö, valtionhallinnon tuloksellisuus, investointien suunnittelu ja seuranta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus, tietojärjestelmät sekä tietysti tiedolla johtaminen. Lisäksi paneudumme talouden suunnitteluun ja seurantaan konkreettisten esimerkkien kautta.

Kevään koulutusjaksot toteutetaan etänä hyödyntäen digitaalista työskentelyalustaa ja Teamsia. Syksyn jaksot toteutetaan Helsingissä joko lähitoteutuksena tai etänä riippuen vallitsevasta koronatilanteesta.

Koulutus koostuu luento-opetuksesta, ennakko- ja/tai välitehtävistä, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä yhteisistä keskusteluista. Koulutusohjelma huipentuu Valtion taloushallintopäivään, joka on perinteisesti pidetty Finlandia-talolla. Tänä vuonna päivä on 17.11.2021, jossa jaetaan myös todistukset koulutusohjelman suorittaneille.

1. jakso 28.4.2021

Tulevaisuuteen varautuminen ja murtuvat rakenteet

2. jakso 1.-2.6.2021

Strateginen johtaminen ja vaikuttavuuslähtöinen toiminta

3. jakso 8.-9.9.2021

Valtionhallinnon tuloksellisuus ja riskit

4. jakso 12. – 13.10.2021

Tietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen

5. jakso 16.11.2021 ja 17.11.2021

Talouden suunnittelu ja seuranta (16.11.)
Valtion taloushallintopäivä (17.11.)

Kouluttajat ja alustajat

Koulutusohjelman ohjelmajohtajana toimii Valtiokonttorin apulaisjohtaja Tanja Wistbacka tanja.wistbacka@valtiokonttori.fi

Kouluttajina toimivat mm. nämä valtionhallinnon sekä
yritys- että akateemisen maailman huippuasiantuntijat:

 • Johtaja Mika Pyykkö, vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM
 • Toimitusjohtaja Petri Eerola, Broadscope Oy
 • Ylijohtaja Jarkko Levasma, Verohallinto
 • Professori Petri Virtanen, Vaasan yliopisto
 • Lehtori Pasi Hellsten, Tampereen yliopisto
 • Ohjelmajohtaja Tero Vuorinen, HAUS
 • Neuvotteleva virkamies Heli Iirola, VM
 • Johtaja Mikko Mattinen, DVV
 • Data-analyytikko Wolf Wikgren, Valtiokonttori
 • Taloushallintoasiantuntija Katri Kanerva, Valtiokonttori
 • Taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen, Valtiokonttori
 • Professori Lasse Oulasvirta, Tampereen yliopisto