valmennus

Sopua sovittelulla

Ilmoittaudu valmennukseen

Työyhteisösovittelu- Sopua sovittelulla

Ristiriidat ja konfliktit ovat osa jokapäiväistä elämää, myös työyhteisössä – ja niitä on opittava ratkaisemaan. Menestyvän organisaation taustalla on  hyvinvoiva henkilöstö, jonka tähtäin on tulevaisuudessa, ei jumittavissa ristiriidoissa. Ristiriitojen ja konfliktien selvittäminen on työelämätaito, jota arvostetaan ja tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi henkilöstön kehittäjien, esimiesten, luottamusmiesten ja tiiminvetäjien rooleissa.

Parhaimmillaan ratkaisun löytäminen konflikteissa voi avata aivan uusia näkökulmia ja luoda työyhteisössä ilmapiirin, jossa tunteiden käsittely, arvokeskustelut ja eettiset ja moraaliset arvot voidaan ottaa puheeksi milloin hyvänsä.

Tässä valmennusohjelmassa

 •  Opit avoimen vuoropuhelun taitoja
 • Opit kuuntelemaan paremmin
 • Opit hallitsemaan ja käsittelemään tunteita paremmin
 • Opit puhumaan vaikeista asioista rakentavammin
 • Opit ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja syitä käyttäytymisen takana

Huippuvalmentajat

Saara Remes, valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on käyttäytymistieteilijä (KM) ja psykoterapeutti (ValVira). Hän on työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa, ja sovitellut lukuisissa eri organisaatioissa mm. johtoryhmien, esimiesten sekä asiantuntijoiden konfliktitilanteita.

 

Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja englanninopettaja ja toimii Aalto-yliopistossa lehtorina ja senior advisorina. Hän on myös Maanpuolustuskorkean dosentti, opetusalueenaan työyhteisön konfliktinhallinta. LUT-yliopistossa hänen dosentuurinsa liittyy esimiesviestintään ja suorituksen johtamiseen. Pia on julkaissut tutkimuksia konflikteista, sovun johtamisesta, esimiesten tunneälystä, työn imusta ja esimiesviestinnästä.

 

Sari Ellmén, lähetystöneuvos, Työ 2.0 HR-asiantuntija, ulkoministeriö
Sari on diplomaattiuralla oleva juristi, työyhteisösovittelija ja työnohjaaja monikulttuurisessa organisaatiossa. Hänellä on pitkä kokemus työsuojelupäällikön ja pääluottamusmiehen tehtävistä

Kenelle valmennus soveltuu?

Valmennus soveltuu henkilöstön, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäjille, esimiehille, luottamusmiehille sekä kaikille, jotka tarvitsevat tietoa työyhteisösovittelusta ja työkaluja työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Valmennusohjelman sisältö

Valmennusohjelma koostuu neljästä valmennusjaksosta ja välityöskentelystä sekä käytännönläheisistä harjoituksista.

 • Työyhteisödynamiikkaa; millaiset tekijät altistavat konflikteille
 • Konfliktien syntyminen, kasvu ja seuraukset työyhteisössä
 • Työyhteisösovittelun taustateoriat, periaatteet ja arvot
 • Sovittelun prosessi
 • Sovittelun hyödyt ja soveltuvuus
 • Sovittelu osana muuta organisaation kehittämistä
 • Sovittelun jälkihoito
 • Haastattelu- ja kysymystekniikkaa sovitteluprosessin eri vaiheisiin ja tilanteisiin
 • Sovittelijan vuorovaikutuksen tekniikat – psykologista taustaa mihin ne perustuvat
 • Sovittelutapaamisten tunneilmaston johtaminen
 • Mielenmaiseman maalaus kohti tavoitetilaa
 • Päivän aikana käydään simulaatiomenetelmän avulla läpi sovittelucase
 • Simuloitava case-/ caset rakennetaan mahdollisimman autenttiseksi vastaamaan osallistujien arkea
 • Intensiivisen päivän aikana jokainen pääsee harjoittelemaan sovittelijana olemista sekä kokemaan omakohtaisesti
 • Miten ratkaisukeskeiset ja omaa ajattelua avartavat kysymykset toimivat
 • Mahdollisuus videointiin ja omaan nonverbaalisen viestinnän havainnointiin
 • Sovittelun juridiikka
 • Sovittelijan oma hyvinvointi ja kasvu