Uusi ohjelma alkaa keväällä 2022

Ilmoittaudu nyt!

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen – johtaminen ja hyvinvointi organisaation menestystekijänä

Hyvinvointijohtamisen valmennusohjelma koostuu ajankohtaisista
asiantuntijapuheenvuoroista, ryhmäcoachingista ja laadukkaista
sekä ajankohtaisista materiaaleista.

Valmennusohjelman päätteeksi olet rakentanut itsellesi kattavan
paketin nykyaikaisia johtamisen keinoja ja työkaluja, jotka tukevat
hyvinvointia.

Johtajan aktiivinen käyttäytyminen tuo positiivisia vaikutuksia työyhteisön
hyvinvointiin ja vaikuttaa myönteisesti taloudellisiin tuloksiin sekä suorituksiin.

Hyvinvoinnin johtaminen on luonteeltaan ennakoivaa toimintaa, sillä
kilpailukyvykkyys vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja valmiuksia, joihin
johtamisella voidaan vastata. Vaativissa tilanteissa johtajan oma osaaminen ja resilienssi ovat avainasemassa muutostilanteiden läpiviemisessä.
Johtaja johtaa hyviä tuloksia hyvinvoivien työntekijöiden kanssa.

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen – johtaminen ja hyvinvointi organisaation menestystekijänä valtiolla on täysin uusi valmennuskokonaisuus kevätkaudelle 2022.  Ohjelman ensimmäinen jakso on valmennuspäivä on 23.4.

 

Mistä on kyse?

Valmennusohjelman tavoitteena on antaa työkaluja organisaation johtamiseen uusin hyvinvointijohtamisen keinoin. Se antaa valmiuksia oman johtajuuden kehittämiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ohjelma vastaa tulevaisuuden muuttuviin johtamishaasteisiin.

Hyvinvointijohtaminen_esite (2)

 

 

Kohderyhmä

Valmennusohjelma sopii erinomaisesti

– ylimmälle- ja keskijohdolle, esihenkilöille ja johtaville asiantuntijoille
– henkilöille, joilla on vähintään kolmen vuoden kokemus asiantuntija-, esihenkilö- tai johtamistyöstä
– pidempään johtajana toimineille
– vaativissa muutostilanteissa oleville esihenkilöille
– VALTIO-JOKO -ohjelman, Uudistaja-koulutusohjelman ja JYET tai JET-tutkinnon jatkoksi

Ohjelman hyödyt

Valmennusohjelman tavoitteena on antaa työkaluja organisaation johtamiseen uusin hyvinvointijohtamisen keinoin. Se antaa valmiuksia oman johtajuuden kehittämiseen vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ohjelma vastaa tulevaisuuden muuttuviin johtamishaasteisiin.

Työssä stressiä ja työuupumusta synnyttävät liialliset työn vaatimukset, kun taas työn imua synnyttävät monet työn voimavarat.
Työn imu on myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä, jota kokevat työntekijät ovat lukuisten tutkimusten mukaan työnantajalle arvokkaita, koska he ovat tuottavampia ja työkykyisempiä. Työn imusta koituu yhtä lailla iloa ja hyötyä myös työntekijöille, sillä työn imu vaikuttaa myönteisesti sekä fyysiseen että mielenterveyteen ja
esimerkiksi parempaan työn ja muun elämän tasapainoon. Esityksessä Jari käsittelee lisäksi sitä, miten palvelevan johtamisen keinoin synnytetään työn imua ja sitä kautta laadukasta työtoimintaa.

Valmentajana: Jari Hakanen

  • Henkilöstön suorituskyvyn johtaminen ja motivaatio
  • ryhmäcoaching

Valmentajana: Riitta Viitala

Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta uudistumiskykyä ja joustavuutta, eli resilienssiä. Jatkuvissa muutoksissa
eläminen vaatii esimieheltä sekä taitoa itse kohdata muutoksia, että kykyä tukea henkilöstöä elämään muutosten keskellä. Organisaatioilta se vaatii
yhteistä ymmärrystä siitä, miten muutos meihin vaikuttaa, ja miten voimme kohdata muutoksen aktiivisina toimijoina. Alustuksessa pureudumme muutosten kuormittavuuden syihin ja
muutoksessa elämisen taitoihin. Käsittelemme myös sekä yksilön että yhteisön resilienssiä tukevien toimintatapojen ja menetelmien käyttöön
osana omaa esimiestyöt.

Valmentajana: Minna Janhonen

Tällä luennolla Minna kertoo, miten työkokemus näkyy aivoissa ja miten sitä vaalitaan ja hyödynnetään johtamistyössä. Lisäksi puhumme omien aivojen tarpeista ja siitä, miten teemme aivojen kannalta
hyviä elämäntapavalintoja – opimme esimerkiksi
armollista suhtautumista uneen ja liikkumiseen.

Valmentajana: Minna Huotilainen

Toivo ei ole tunne, vaan keskeinen elämän voimavara, joka auttaa meitä ponnistelemaan kohti hyvää, mutta myös toipumaan vaikeista elämäntilanteista. Toivon merkitys on
keskeinen sekä työssä että yksityiselämässä niin yksilön kykynä kuin vuorovaikutuksessa ilmentyvänä inhimillisenä ymmärryksenä. Toivoa voidaan tietoisesti vahvistaa ja oppia,
mutta yhtä lailla sitä vahingoittaa tai vähentää
ymmärtämättömyydestä käsin. Luento käsittelee koskettavasti toivon merkitys sekä yksilön että yhteisön näkökulmista käsin.

Valmentajat: Maaret Kallio

Ohjelman valmentajat

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja