Koulutusohjelma

Henkilöstöasiainhoidon tutkinto

Valtionhallinnon henkilöstötoimi on moniulotteinen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen on jokaisen valtionhallinnon HR-ammattilaisen osaamisen kulmakiviä. Henkilöstöasianhoidon tutkinto on ollut HAUSin tarjonnassa yli 30 vuotta ja sen on suorittanut yli 2000 osallistujaa. Suurin osa kertoo saaneensa tutkinnon myötä enemmän itsevarmuutta monimutkaistenkin HR-tehtävien hoitamiseen.

Henkilöstöasiainhoidon – valitse itseäsi kiinnostavat sisällöt!

Tutkinto koostuu jatkossakin seitsemästä lähiopetuspäivästä, kuten aiemminkin.  Tutkinto kootaan HAUSin avoimesta HR-koulutustarjonnasta, niin että pakollisia sisältöjä ovat ”Palvelussuhteen oikeusperusta ja sopimusjärjestelmät” (2 pv) sekä ”Virka- ja työsuhteen ehdot” (kolmipäiväisen kokonaisuuden kaksi jälkimmäistä päivää). Loput  sisällöt tutkinnollesi (3 pv) saat valita oman kiinnostuksesi mukaan avoimesta HR-koulutustarjonnastamme.  Lähipäivien lisäksi opiskelet valtion digitaalisessa oppimisympäristössä, eOppivassa, vastaat  tarkastettaviin ja arvosteltaviin oppimistehtäviin, reflektoit oppimaasi päiväkirjan muodossa ja verkostoidut muiden tutkinnon suorittajien  kanssa niin digitaalisesti kuin kasvokkain. Näiden muutosten myötä voit aloittaa tutkinnon suorittamisen silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.

Hyödyt

Tutkinto pohjautuu teorian ja käytännön vuoropuheluun – huippukouluttajien puheenvuorot sisältävät paljon valaisevia käytännönesimerkkejä ja oppimistehtävissä ratkaiset itse kimurantteja case-tapauksia.

Tässä koulutusohjelmassa

  • Opit tuntemaan valtionhallinnon henkilöstötoimen kokonaisuuden
  • Hallitset henkilöstöasiainhoidon tehtävissä tarvittavat tiedot virkamies- ja työoikeudesta sekä keskeisiä palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimusmääräykset
  • Osaat itsenäisesti tulkita sopimusmääräyksiä ja soveltaa niitä käytäntöön
  • Tunnet keskeistä työlainsäädäntöä ja sen soveltamista käytäntöön
  • Saat valmiuksia kehittää yksikkösi henkilöstöpalveluita
  • Saat tutkintotodistuksen

 

Kenelle?

Tutkintoon osallistutaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Useimmiten osallistuja on siirtynyt yksityiseltä sektorilta valtiolle tai vaihtanut valtion sisällä uusiin, henkilöstöhallintoa koskeviin tehtäviin. Mukana on paljon myös kokeneempia HR-ammattilaisia, jotka haluavat kerrata valtionhallinnon henkilöstötoimen kokonaisuutta ja samalla todentaa omaa osaamistaan tutkinnon muodossa.

Ilmoittaudu
Asiakastarina

Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, Patentti- ja rekisterihallitus

Kun teorian perehdyttäminen tuntui PRH:ssa hankalalta, löytyi apu henkilöstöasiainhoidon tutkinnosta!

Asiakastarina henkilöstöasiainhoidon tutkinnosta

Koulutusohjelman sisältö

Perehdymme tällä jaksolla tarkemmin siihen, mitä henkilöstöasioista valtiolla on säädetty. Opimme syvemmin myös sopimusjärjestelmistä, virkamiesoikeudesta sekä Valtion työmarkkinalaitoksen roolista valtion työantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskusyksikkönä. Jakson päätteeksi käymme läpi  työoikeutta ja työsopimussuhteen käyttöä valtiolla. Jakson sisällöt muodostavat pohjan, jonka päälle jatkossa oppimamme asiat rakentuvat.

Tällä jaksolla keskitymme osa-aluekohtaisesti palvelusuhteen ehtoihin. Käymme läpi virkavapauksia ja työnkeskeytyksiä, vuosilomamääräyksiä matkakustannusten korvauksia sekä työaikasopimusta. Tämä jakso sisältää runsaasti havainnollistavia ja kimurantteja käytännön esimerkkejä, jotka pääsääntöisesti aina herättävät paljon keskustelua ja kysymyksiä.

Tutustu avoimeen HR-koulutustarjontaamme täällä.  Jos haluat opiskella sisältöjä joltain muulta osa-alueelta, ole yhteydessä, niin katsotaan sisällön soveltuvuutta tutkintoon yhdessä. Jos haluat sisällyttää tutkintoosi enemmän vapaavalintaisia koulutuspäiviä, niin sekin on mahdollista, jolloin teemme sinulle niistä erillisen tarjouksen.