Koulutusohjelma

Henkilöstöasiainhoidon tutkinto

Valtionhallinnon henkilöstötoimi on moniulotteinen kokonaisuus, jonka ymmärtäminen on jokaisen valtionhallinnon hr- ammattilaisen osaamisen kulmakiviä. Henkilöstöasianhoidon tutkinto on ollut HAUSin tarjonnassa yli 30 vuotta ja sen on suorittanut yli 1500 osallistujaa. Suurin osa kertoo saaneensa tutkinnon myötä enemmän itsevarmuutta monimutkaistenkin hr-tehtävien hoitamiseen.

Henkilöstöasiainhoidon tutkinto

Tutkinto koostuu 3 jaksosta ja  7 lähiopetuspäivästä, joiden aikana käyt läpi  valtionhallinnon parhaiden asiantuntijoiden kanssa muun muassa palvelussuhteen oikeusperustaa, sopimusjärjestelmiä sekä virka-ja työsuhteen ehtoja. Sen lisäksi opiskelet valtion digitaalisessa oppimisympäristössä, eOppivassa, vastaat  tarkastettaviin ja arvosteltaviin oppimistehtäviin, reflektoit oppimaasi päiväkirjan muodossa ja verkostoidut muiden osallistujien kanssa niin digitaalisesti kuin kasvokkain.

Hyödyt

Tutkinto pohjautuu teorian ja käytännön vuoropuheluun – huippukouluttajien puheenvuorot sisältävät paljon valaisevia käytännönesimerkkejä ja oppimistehtävissä ratkaiset itse kimurantteja case-tapauksia.

Tässä koulutuksessa

  • Opit tuntemaan valtionhallinnon henkilöstötoimen kokonaisuuden
  • Hallitset henkilöstöasiainhoidon tehtävissä tarvittavat tiedot virkamies- ja työoikeudesta sekä keskeisiä palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimusmääräykset
  • Osaat itsenäisesti tulkita sopimusmääräyksiä ja soveltaa niitä käytäntöön
  • Tunnet keskeistä työlainsäädäntöä ja sen soveltamista käytäntöön
  • Saat valmiuksia kehittää yksikkösi henkilöstöpalveluita
  • Saat tutkintotodistuksen

 

Kenelle?

Tutkintoon osallistutaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Useimmiten osallistuja on siirtynyt yksityiseltä sektorilta valtiolle tai vaihtanut valtion sisällä uusiin, henkilöstöhallintoa koskeviin tehtäviin. Mukana on paljon myös kokeneempia HR-ammattilaisia, jotka haluavat kerrata valtionhallinnon henkilöstötoimen kokonaisuutta ja samalla todentaa omaa osaamistaan tutkinnon muodossa.

Ilmoittaudu
Asiakastarina

Nina Haavisto, henkilöstöpäällikkö, Patentti- ja rekisterihallitus

Kun teorian perehdyttäminen tuntui PRH:ssa hankalalta, löytyi apu henkilöstöasiainhoidon tutkinnosta!

Asiakastarina henkilöstöasiainhoidon tutkinnosta

Koulutusohjelman sisältö

Käynnistämme henkilöstöasiainhoidon tutkinnon perehtymällä tarkemmin siihen, mitä henkilöstöasioista valtiolla on säädetty. Opimme syvemmin myös sopimusjärjestelmistä, virkamiesoikeudesta sekä Valtion työmarkkinalaitoksen roolista valtion työantaja- ja henkilöstöpolitiikan keskusyksikkönä. Jakson päätteeksi käymme läpi myös työoikeutta ja työsopimussuhteen käyttöä valtiolla. Jakson sisällöt muodostavat pohjan, jonka päälle jatkossa oppimamme asiat rakentuvat.

Toisella jaksolla keskitymme osa-aluekohtaisesti palvelusuhteen ehtoihin. Käymme läpi virkavapauksia ja työnkeskeytyksiä, vuosilomamääräyksiä matkakustannusten korvauksia sekä työaikasopimusta. Tämä jakso sisältää runsaasti havainnollistavia ja kimurantteja käytännön esimerkkejä, jotka pääsääntöisesti aina herättävät paljon keskustelua ja kysymyksiä.

HR-tehtävissä toimivien henkilöiden on oleellisen tärkeää osata henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyyden suojaan liittyvät käytännöt työelämässä. Tähän linkittyy oleellisesti myös julkisuus- ja salassapitosäädökset hallinnossa. Nämä teemat ovat tärkeässä roolissa viimeisellä jaksollamme. Opimme syvemmin myös valtion eläketurvasta sekä siitä, mitä yhteistoimintamenettely valtiolla tarkoittaa. Tutkinto päätetään käytännönharjoitteita runsaasti sisältävään teemaan työelämän vuorovaikutussuhteista.