Koulutusohjelma

Hankintaosaaja

Hankintaosaaja – syventävä julkishallinnon koulutusohjelma

 

Haluatko kehittää hankintaosaamistasi ja sitä kautta organisaatiosi toiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä?

Hankintojen strateginen merkitys valtion organisaatioiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kasvaa. Uuden hallitusohjelman myötä hankintoihin kohdistuu uusia odotuksia ja niiltä odotetaan vaikuttavuutta. Hankintojen tulisi edistää kestävää kehitystä ja lisäksi niissä tulisi huomioida paremmin työllisyyttä sekä muita sosiaalisia näkökohtia.

Hankintaosaaja koulutusohjelma

Tarjoaa mahdollisuuden hankintatoimen ja hankintojen kilpailuttamisen käytännönläheiseen ja syventävään opiskeluun.

Koulutusohjelma käsittelee monipuolisesti hankintatoimen eri osa-alueita ja antaa käytännönläheisellä tavalla kokonaisnäkemyksen hankintatoimen tehtäväkentästä sekä edellytykset hankintaosaamisen syventämiseen eri osa-alueilla.

Tavoite

Hankintaosaajaohjelman tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet vastata hankintatoimeen kohdistuviin vaatimuksiin. Koulutusohjelma käsittelee monipuolisesti hankintatoimen eri osa-alueita ja antaa käytännönläheisellä tavalla kokonaisnäkemyksen hankintatoimen tehtäväkentästä sekä edellytykset hankintaosaamisen syventämiseen eri osa-alueilla.

Tässä koulutuksessa

 • Täydennät tietoja hankintatoimen tehtäväkentästä ja hankintatoimesta kokonaisuutena.
 • Paneudut hankintojen strategiseen suunnitteluun ja hankintatoimen organisointiin.
 • Syvennät osaamistasi hankintaprosessista, hankintalainsäädännöstä, menettelytapavaatimuksista ja niiden soveltamisesta eri hankintoihin.
 • Opit uutta ja ajankohtaista hankintatoimesta mm. uudesta hankintalainsäädännöstä ja sen soveltamisesta, sekä innovatiivisista hankinnoista.

 

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunniteltu julkishallinnon hankintatehtävissä toimiville ja hankintaosaamisen ammattitaitoa työssään tarvitseville. Kohderyhmää ovat myös hankintatoimeen osallistuvat asiantuntijat, taloussuunnittelijat, hankintapäätösten tekijät sekä hankintatoimen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat. Koska on kyse syventävästä koulutuksesta, suosittelemme vähintään vuoden kokemusta hankintatoimesta, hankintatoimen peruskurssin suorittamista tai vastaavien tietojen hallintaa.

Ilmoittaudu

Miksi hankintaosaamisen kehittäminen on tärkeää?

Julkishallinto etsii jatkuvasti uusia keinoja toiminnan tehostamiseen ja resurssien säästämiseen. Menossa oleva hankintojen digitalisointihanke HANDI edellyttää hankintatoimen uudistamista ja hankintaprosessien kehittämistä. Se vaatii koko Hankinnasta maksuun -ketjun tehokkaampaa haltuunottoa ja myös työtä hankintatoimen ja taloushallinnon rajapinnalla.

Hankintoihin käytetään useassa yksikössä jo nyt enemmän rahaa kuin henkilöstömenoihin ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden osuus on monella kasvamassa edelleen. Hankintatoimea kehittämällä ja hankintoja tehostamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, mutta tämä edellyttää vahvaa hankintaosaamista ja valmiutta toiminnan kehittämiseen.

Koulutusohjelman sisältö

 • Hankinnan muuttuva rooli – hankintojen johtaminen
 • Toimittajamarkkinoiden ja hankintaprosessien hallinta
 •  Viraston hankintojen suunnittelu ja organisointi
 • Hankintojen analysointi
 • Hankintojen ja talouden suunnittelu
 • Kilpailutusprosessi – yksittäisen hankinnan suunnittelu
 • Kilpailutusprosessi – palveluhankinnan tarjouspyynnön laatiminen
 • Harjoitustyö soveltuvuusvaatimuksista ja tarjouksenteko-ohjeista
 • Hankintojen strategisempi ote
 • Hankintastrategia toiminnan ohjenuorana
 • Hankinnoista ilmoittaminen
 • Kilpailutusprosessi – tarjousten arviointi ja vertailu
 • Harjoitustyö tarjousten arvioinnista ja vertailusta
 • Laskentakaavat ja hinnoittelumallit vertailussa
 • Hankintapäätös ja oikeusturva
 • Ympäristönäkökohdat hankinnoissa – kestävät hankinnat
 • Sopimustekniikka osana hankintaprosessia
 • Sopimusaikainen yhteistyö ja sopimusten hallinta
 • Tärkeimmät sopimusehdot – vakioehdot JYSE 2014
 • Puitesopimukset hankintatoimen tehostamiskeinona
 • ICT-hankinnat
 • Vierailu hankintayksikössä
 • Innovatiiviset hankinnat
 • Markkinaoikeuden ratkaisukäytäntöjä

Lisätiedot ja yhteydenottopyynnöt:

Kysyy lisää koulutusohjelmasta koulutuksen vastuuhenkilöltä tai jätä yhteydenottopyyntö.

 • Nimi
 • Syötä sähköpostiosoitteesi yhteydenottoa varten
 • Kirjoita tähän viestisi.