Koulutusohjelmamme

Koulutusohjelmamme voidaan jakaa johdon ohjelmiin, henkilöstöhallinnon ohjelmiin, talous- ja hankintaohjelmiin sekä erilaisiin ammattitutkintoihin.

Kaikki ohjelmamme ovat suunniteltu erityisesti julkishallinnon ja valtionhallinnon tarpeisiin. Ohjelmamme tukevat virkamiesten ammatillisen osaamisen kehittämistä. Lisäksi ne mahdollistavat oppimispolun, urakehityksen ja hyvän jatkuvan oppimisen mallin koulutettaville. Lisäksi koulutusohjelmamme tukevat viraston omaa osaamisen kehittämistä.

Johtamisen koulutusohjelmat:

Esihenkilöiden valmennusohjelma – VIRE

Johdon koulutusohjelma- JOKO

Julkisen johtamisen strategiaohjelma-JUST

Uudistuva julkinen sektori- mahdollistava johtaminen- UUDISTUJA

Tulevaisuuden johtajat

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Valmentava ote haltuun

Henkilöstöhallinnon koulutusohjelmat

HR-kumppaniohjelma

Henkilöstöasiainhoidontutkinto

Taloushallinnon koulutusohjelmat

Valtion talousjohtaminen – näkökulmia taloushallinnon ammattilaisille -koulutusohjelma

Hankintojen  koulutusohjelmat

Hankintaosaaja- syventävä julkishallinnon hankintatoimen koulutusohjelma 

Muut laajat koulutusohjelmat

Työyhteisösovittelu -Sopua sovittelulla
Kehity paremmaksi kouluttajaksi – huomaathan, että koulutus voidaan  räätälöidä organisaation ja koulutettavan teeman mukaan.
Kouluttajavalmennus
Säädösvalmisteluprosessissa avustavien koulutusohjelma
Lainvalmistelun peruskurssi