Sisältöön sitemap

Vuosilomat valtiolla

Koulutuksessa tilaa

Vuosilomat valtiolla -koulutuksessa käydään laajasti läpi vuosilomien taustalla olevaa säädöspohjaa, ansaintaan ja antamiseen liittyviä teemoja sekä muita vuosilomaan liittyviä asioita. Koulutus soveltuu kaikille, jotka tulkitsevat palvelusuhdeasioita ja käsittelevät vuosilomia. 

Olemme uudistaneet palvelussuhdeasioihin liittyvää koulutuskokonaisuuttamme: karsineet päällekkäistä ja päivittäneet sisältöjä ajan tasalle. Tämä koulutus on osa tätä uudistettua kokonaisuutta ja siinä käydään läpi matkakustannusten korvaamiseen liittyviä teemoja. Koulutus kestää puoli päivää ja toteutetaan Teamsilla.  

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

3 tuntia

Alkaa:

21.3.2023 12.00

Päättyy:

21.3.2023 15.00

Hinta:

390 e + alv 

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksessa käsitellään muiden muassa seuraavia asioita 

  • Sovellettavat säännökset: säädöspohja ja käsitteet 
  • Vuosiloman ansainta 
  • Vuosiloman antaminen  
  • Vuosilomapalkka, lomakorvaus ja lomaraha 
  • Vuosilomamääräykset 
  • Osa-aikaisten vuosilomat 

Kysy lisätietoja