Sisältöön sitemap

Virka- ja työsuhteen ehdot

Koulutuksen esittely

OSALLISTUMINEN MAHDOLLISTA MYÖS MODUULIPOHJAISESTI OMAN TARPEESI MUKAAN!

Perehdymme ajantasaisiin virkamieslain ja työsopimuslain keskeisiin sisältöihin sekä erityisesti virka- ja työsuhteen ehtoja koskeviin sopimusmääräyksiin. Erilaiset käytännön esimerkit ja harjoitukset tukevat oppimisen soveltamista käytäntöön. Opimme myös koulutuspäivien aikana hyödyntämään tehokkaasti erilaisia tietolähteitä virka-ja työehtosopimuksen sisällön tulkinnassa ja soveltamisessa.

Koulutuksessa käymme läpi myös tulevaa perhevapaauudistusta.

Kolmen päivän koulutuksen hinta 1250 € + alv
yksittäinen moduuli 470 € + alv
yksi päivä 590 € + alv

Kesto:

3 päivää

Alkaa:

04.10.2022 09.00

Päättyy:

13.10.2022 16.00

Koulutuspaikka:

Teams-koulutus

Hinta:

Ilmoittaudu nyt

Lataa koulutusohjelma:

Ilmoittautumisen yhteydessä pääset valitsemaan haluamasi koulutuskokonaisuudet/moduulit

Moduuli 1: 4.10.2022 klo 9-12 Miska Lautiainen
-virkamieslain keskeisimmät sisällöt

Moduuli 2: 4.10.2022 klo 13-16 Maj Sundberg
– työehtosopimusjärjestelmä ja työsopimuslain keskeiset sisällöt

Moduuli 3: 11.10.2022 klo 9-12 Tanja Mikkonen
– valtion virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytyminen
– virkavapaudet ja työnkeskeytykset

Moduuli 4: 11.10.2022 klo 13-16 Jouko Hämäläinen
– vuosilomamääräykset

Moduuli 5: 13.10.2022 klo 8.30 – 12.00 Risto Lerssi
– työaikasopimuksen keskeisiä määräyksiä

Moduuli 6: 13.10.2022 klo 13-16 Tanja Mikkonen
– virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta

**************************************’
Koulutuksen ohjelma:

Tiistai 4.10.2022
08.30 Teams-yhteys avataan
09.00 Moduuli 1
Valtion virkamieslain keskeisimmät sisällöt
• Virkojen perustaminen, siirtäminen, lakkauttaminen ja muuttaminen
• Viranhaku ja virkasuhteen alkaminen
• Määräajaksi nimittäminen
• Virkasuhteen päättyminen
Miska Lautiainen
12.00 Lounas
13.00 Moduuli 2
Työoikeus
• työsuhteen käyttö valtiolla
• tunnusmerkistöoppi
• työsuhteen alkaminen ja päättyminen
• työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Työehtosopimusjärjestelmä
Maj Sundberg
16.00 Koulutuspäivä päättyy
Tiistai 11.10.2022
08.30 Teams-yhteys avataan
9.00 Moduuli 3
• Perusperiaatteita
• Sairauspoissaolot ja sairausajan palkkaus
• Työnantajan kustantama sairaanhoito
• Perhevapaat ennen 1.8.2022
• Perhevapaat 1.8.2022 jälkeen
• Muut poissaolot
Tanja Mikkonen
12.00 Lounas
13.00 Moduuli 4
Vuosilomamääräykset
• säädöspohja ja käsitteet
• vuosiloman ansainta
• vuosiloman antaminen ja laskenta
• erilliskysymyksiä
Jouko Hämäläinen
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Torstai 13.10.2022
08.00 Teams-yhteys avataan
08.30 Moduuli 5
Työaikasopimuksen keskeisiä määräyksiä, mm.
• vuorokautinen ja viikoittainen työaika
• lisä- ja ylityö, haittatyölisät
• työaikapankkijärjestelmä
• työaikalaista sovellettavaksi tulevat säännökset
Risto Lerssi
12.00 Lounas
13.00 Moduuli 6
Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta
• pääperiaatteet
• käsitteet
• matkantekotapa
• korvattavat kustannukset
Tanja Mikkonen
16.00 Koulutuspäivä päättyy

Kysy lisätietoja