Sisältöön sitemap

Valmentava työote esihenkilötyössä

Valmentavan työotteen määritelmä ja merkitys:

  • Kuvataan, mitä valmentava työote tarkoittaa ja miksi se on tärkeä nykypäivän työelämässä.

Perinteisen johtamisen ja valmentavan työotteen eroavaisuudet:

  • Vertailu kahden johtamismallin välillä, joka auttaa ymmärtämään, miten ne eroavat toisistaan ja miksi valmentava ote voi olla tehokkaampi tietyissä tilanteissa.

Valmentavan keskustelun periaatteet:

  • Esitellään valmentavan keskustelun tärkeimmät elementit, kuten aktiivinen kuuntelu, avoimet kysymykset ja ratkaisukeskeinen ajattelu.

Esihenkilön rooli valmentajana:

  • Kuvataan, kuinka esihenkilö voi soveltaa valmentavaa otetta päivittäisessä johtamisessaan ja miten se voi vaikuttaa tiimin suorituskykyyn ja työhyvinvointiin.

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta valmentavassa työotteessa:

  • Käsitellään, kuinka tavoitteet asetetaan yhdessä työntekijän kanssa ja kuinka niiden etenemistä seurataan valmentavalla otteella.

Valmentavan työotteen haasteet ja mahdollisuudet:

  • Pohditaan, millaisia haasteita valmentavaan työotteeseen siirtyminen voi tuoda ja mitä mahdollisuuksia se avaa organisaatiolle ja yksilöille.

Koulutusalue:

Johtaminen ja esihenkilötyö

Koulutustapa:

Etäkoulutus

Alkaa:

17.4.2024 9.00

Päättyy:

17.4.2024 12.00

Ilmoittaudu:

3.4.2024 23.00 mennessä

Hinta:

390 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Kysy lisätietoja