Sisältöön sitemap

Vaikuttava esiintyminen

Koulutuksessa tilaa

Vaikuttava esiintyminen valmennuspäivä on intensiivinen ja innostava heittäytyminen esiintymisen estradille. Valmennus vahvistaa ymmärrystä esiintymisen merkityksestä ja mahdollisuuksista osana omaa asiantuntemusta, ammattitaitoa ja työssä onnistumista. Valmennus tuo lisäarvoa ja oivaltavia näkökulmia esiintymisen eri ulottuvuuksille: esitysten sisältöön, puheeseen, nonverbaaliseen viestintään, erottumiseen, vaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen ja esiintymistilanteiden tyypillisimpiin haasteisiin. 

Valmennukseen otetaan maksimissaan 20 osallistujaa.

Koulutusalue:

Viestintä ja vuorovaikutus

Koulutustapa:

Paikan päällä

Kesto:

1 päivää

Alkaa:

25.5.2023 0.00

Päättyy:

25.5.2023 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy, Yliopistonkatu 5, 5. krs, Helsinki

Hinta:

590 e + alv 24% 

Ilmoittaudu nyt

Vaikuttavan esiintymisen päivän aikana analysoidaan käytännön esimerkein vaikuttavan ja luottamusta herättävän esiintymisen elementtejä sekä erityyppisten esiintymistilanteiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Käymme läpi vaikuttavan ja tavoitteellisen esityksen rakennetta ja pohdimme sisällön ja visuaalisen materiaalin välistä suhdetta. Teemme erilaisia käytännön harjoituksia, simuloimme muun muassa mediahaastattelutilannetta ja analysoimme keinoja menestyä hankalissakin haastatteluissa. Agendalla ovat myös esiintymisen sudenkuopat ja keinot väistellä niitä (esimerkiksi esiintymisjännitys).   

  

Valmentajalla on taustansa ja kokemuksensa ansiosta kattava ymmärrys ja näkemys erilaisista esiintymisen tilanteista ja kokemuksista, myös julkiselta sektorilta. 

Kysy lisätietoja