Sisältöön sitemap

Työyhteisötaidot

Työyhteisössä varsin monenlaiset ihmiset joutuvat tekemään töitä yhdessä. Meitä motivoivat eri asiat ja suhtaudumme työhömme eri tavalla. Yksilön ja työyhteisön jatkuva ristipaine vaatii vuorovaikutukseltamme ja toiminnaltamme muuntautumiskykyä. Työntekijöinä toimintaamme ohjaa myös roolimme mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, joita emme voi ohittaa. Millaiset reunaehdot ohjaavat työyhteisöä ja koko työyhteisön hyvinvointia? Miten voimme parantaa omaa ja muiden hyvinvointia työssä ja työyhteisössä?

Tavoite

Koulutukseen osallistuttuasi ymmärrät roolin mukaiset oikeudet ja velvoitteet. Tunnistat työyhteisön vuorovaikutuksen oleelliset kohtaamispisteet ja hahmottat oman merkityksensä osana kokonaisuutta.

Kenelle

Työntekijät, luottamushenkilöt, työsuojeluvaltuutettu, työsuojelutoimikunta, henkilöstöhallinto, HR, esihenkilöt, keskijohto

Vaativuustaso

Taso 1: Perustaso – Osallistujalta ei vaadita aiempaa tietoa aiheesta.

Koulutuksen sisältö

Työyhteisötaidot

  • Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
  • Toimivan työyhteisön tunnusmerkit
  • Rakentava vuorovaikutus
  • Rajat ja pelisäännöt työpaikalla

Avainsanat

työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työoikeus, Vuorovaikutus, lainsäädäntö, työpsykologia, työyhteisötaidot, luottamus, psykologinen turvallisuus, pelisäännöt

Kouluttajakuvaus

Anna Lohman

Anna Lohman on työelämän psykologisiin ilmiöihin ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut psykologi (PsM), ekonomi (KTM), työnohjaaja (STOry) ja organisaatiokonsultti (FINOD). Anna auttaa työkseen johtoa, esihenkilöitä ja työyhteisöjä erilaisissa työelämän haasteissa. Organisaatiopsykologian rautaiseksi asiantuntijaksi luonnehdittu Anna tunnetaan kouluttajana hänen lämpimästä ja selkeästä tavastaan käsitellä työelämän psykologisia kysymyksiä. Annan koulutuksissa teoria ja tutkimustieto käyvät elävää vuoropuhelua käytännön ja konkretian kanssa.

Maria ”Maisa” Setälä

Maisa on työsuhdejuridiikkaan erikoistunut HR- ja palkitsemisen ammattilainen ja kokenut valmentaja. Kokonaispalkitseminen, toisten arvostaminen, hyvä johtajuus ja niitä tukevat mietityt henkilöstökäytännöt voittavat Maisan mielestä mennen tullen tehokkuudessaan lait ja asetukset – silti molempia tarvitaan. Valmentajana Maisa on saanut kiitosta isojen asiakokonaisuuksien ymmärrettäviksi ja ihmislähtöiseksi tekemisestä, sekä rautaisesta osaamisestaan ja innostavasta esiintymistavastaan.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

13.4.2023 klo 9-11

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen