Sisältöön sitemap

Työyhteisön haastavat vuorovaikutustilanteet

Koulutuksessa tilaa

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti työyhteisön vuorovaikutuksen perustaitoja, kuten palautteenantoa sekä toimimista haastavissa tilanteissa. Koulutus sisältää tietoiskuja työyhteisön vuorovaikutuksesta, ajatuksia aktivoivia harjoituksia sekä case-esimerkkien käsittelyä.

Koulutusalue:

Viestintä ja vuorovaikutus

Koulutustapa:

Paikan päällä

Alkaa:

28.3.2023 9.00

Päättyy:

28.3.2023 16.00

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy, Yliopistonkatu 5, 5 krs.

Hinta:

590 euroa + alv. 

Ilmoittaudu nyt

Työyhteisön vuorovaikutuksen perusainekset
o Vuorovaikutusosaaminen: taitoa, tietoa ja motivaatiota
o Sanallinen ja sanaton viestintä o Kuunteleminen ja kysyminen
o Oman viestintätyylin tunnistaminen ja mukauttaminen
o Yhteistyön ja luottamuksen rakentuminen

Palaute osana työyhteisön arkea
o Kunnioittava, avoin ja rohkea asioiden esille ottaminen
o Kehuva, korjaava ja kehittävä palaute
o Palautetta vai edistettä
o Onnistunut palautteen antaminen ja vastaanotto

Haastavissa tilanteissa toiminta
o Ratkaisumalleja haastaviin tilanteisiin
o Suora ja rehellinen sekä eri osapuolia kunnioittava vuorovaikutus
o Jämäkkä viestintä haastavissa tilanteissa
o Yhteisen ymmärryksen varmistaminen

 

Kysy lisätietoja