Sisältöön sitemap

Työterveysyhteistyö sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeä keino henkilöstöresurssien varmistamiseksi. Työterveydellä ja työterveysyhteistyöllä sekä esihenkilötyöllä on tässä merkittävä rooli. Työterveyshuollon tarjoama terveysneuvonta ja terveystarkastukset auttavat tunnistamaan mahdolliset terveysongelmat ajoissa ja tarjoamaan tarvittavaa tukea. Työterveysyhteistyön avulla voidaan tukea työntekijöiden työkykyä ja edistää heidän terveyttään.

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyössä voidaan tukea työntekijän hyvinvointia ja työkykyä. Lisäksi käsitellään työterveyshuollon järjestämistä sekä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa työterveyshuollon järjestämisestä sekä työterveysyhteistyöstä. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on käytännön keinoja työntekijöiden työkyvyn tukemiseen työterveysyhteistyössä.

Kenelle

Koulutus sopii sosiaali- ja terveydenhuollon esihenkilöille.

Koulutuksen sisältö

  • Mikä on keskeinen työterveyshuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja miten työterveyshuolto tulee järjestää?
  • Mitä hyvä työterveyshuoltokäytännön mukainen työterveyshuolto on?
  • Mitä työterveysyhteistyö tarkoittaa?
  • Miten työntekijöiden työssä selviytymistä seurataan ja edistetään?

Avainsanat

terveydenhuolto, sosiaalihuolto, esihenkilötyö, johtaminen, työterveyshuolto, työterveysyhteistyö

Kouluttajakuvaus

Kouluttajana toimii Kaija Ojanperä, johtava asiantuntija Työturvallisuuskeskuksesta. Koulutukseltaan Ojanperä on sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri.

koulutus image

Koulutusalue:

Uutuudet

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

30.5.2023 klo 13-15

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

160 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen