Sisältöön sitemap

Työhyvinvoinnin johtaminen ja työsuojelu

Koulutuksessa tilaa

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara, lukee monessakin strategiassa. Kun henkilöstö nähdään aidosti organisaation voimavarana, ja siihen liittyvä tekeminen on kunnossa, ovat vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin kiistattomat. Henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen ja työsuojelu ovat keskeisessä asemassa, kun keskustellaan työhyvinvoinnista ja laajemmin henkilöstön hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä asioista sekä toimenpiteistä. 

Tässä koulutuksessa perehdytään työhyvinvoinnin johtamisen perustaan sekä työsuojelun lähtökohtiin. Koulutuksen aikana avataan, mitä kuuluu esihenkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ja millaisia keinoja työnantajalla on tukea henkilöstön työhyvinvointia. Koulutuksessa avataan työsuojelutoimintaa sekä -organisaatiota, ja sen suhdetta työhyvinvoinnin johtamiseen. 

Mikäli työskentelet työhyvinvointiin tai työsuojeluun liittyvissä tehtävissä, tai työskentelet esihenkilönä, koulutus on suunnattu juuri sinulle. 

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

1 päivä

Alkaa:

03.5.2023 9.00

Päättyy:

03.5.2023 16.00

Hinta:

590 e + alv 

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käydään läpi muiden muassa seuraavia teemoja 

1. Työhyvinvoinnin ja työsuojelun lähtökohdat 

2. Työsuojelua ohjaavat säädökset 

3. Työsuojelun yhteistoiminta 

4. Työhyvinvoinnin johtaminen, muiden muassa 

  • Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet 
  • Työkyvyn tukeminen (Varhainen tuki) 
  • Eri toimijoiden roolit ja tehtävät 
  • Työterveyshuolto kumppanina 
  • Erityiskysymykset, esim. häirintä ja epäasiallinen käytös 

Kysy lisätietoja