Sisältöön sitemap

Työaikasääntely valtiolla

Työaikasääntely valtiolla -koulutus on kokonaisuus, joka koostuu kahdesta puolen päivän mittaisesta osuudesta. Koulutuksessa käsitellään kattavasti työaikalakiin ja työaikasääntelyyn liittyviä asioita niin teorian kuin käytännön kautta, sekä syvennytään siihen, mitä valtion virka- ja työehtosopimuksessa sanotaan työaikoihin liittyen.

Olemme uudistaneet palvelussuhdeasioihin liittyvää koulutuskokonaisuuttamme: karsineet päällekkäistä ja päivittäneet sisältöjä ajan tasalle. Tämä koulutus on osa uudistettua kokonaisuutta ja siinä käydään läpi työaikasääntelyyn liittyviä teemoja.

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Verkossa

Kesto:

2 x ½ päivää I. osa 10.5. kello 9.00-12.30 ja II. osa 23.5. kello 9.00-12.30

Alkaa:

10.5.2023 9.00

Päättyy:

23.5.2023 12.30

Hinta:

590 € + alv

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käsitellään muiden muassa seuraavia sisältöjä

 • Työaikalaki
 • Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista soveltamisohjeineen
 • Esillä olevia asiakokonaisuuksia:
  • Työaikalain soveltaminen valtiolla
  • Työaikasääntelyn perusperiaatteet – pakottavuus ja toisin sopimisen mahdollisuus
  • Työajaksi luettava aika – määrittely
  • Työaikamuodot ja työajan määrä
  • Työaikajoustot; liukuva työaika, työaikapankit, joustavat työaikajärjestelyt
  • Lisä- ja ylityön määritelmät ja korvaukset
  • Muut työaikakorvaukset
  • Työaikakirjanpito ja muut määräykset
  • Työnantajan ja esimiesten vastuu työaikojen seurannasta

Kysy lisätietoja