Sisältöön sitemap

Työaikasääntely valtiolla

Työaikasääntely valtiolla -koulutus on kokonaisuus, joka koostuu kahdesta puolen päivän mittaisesta osuudesta. Koulutuksessa käsitellään kattavasti työaikalakiin ja työaikasääntelyyn liittyviä asioita niin teorian kuin käytännön kautta, sekä syvennytään siihen, mitä valtion virka- ja työehtosopimuksessa sanotaan työaikoihin liittyen.

Olemme uudistaneet palvelussuhdeasioihin liittyvää koulutuskokonaisuuttamme: karsineet päällekkäistä ja päivittäneet sisältöjä ajan tasalle. Tämä koulutus on osa uudistettua kokonaisuutta ja siinä käydään läpi työaikasääntelyyn liittyviä teemoja.

Koulutuksen kokonaiskesto on yhden päivän ja se toteutetaan kahdessa osassa: 
14.5. klo 9-12 ja 21.5. klo 9-12. 

 

Koulutukseen voi osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä HAUSin tiloissa.

Koulutusalue:

Henkilöstöhallinto & HRD

Koulutustapa:

Hybridi

Kesto:

2 x ½ päivää: 14.5. klo 9-12 ja 21.5. klo 9-12

Alkaa:

14.5.2024 9.00

Päättyy:

21.5.2024 12.00

Ilmoittaudu:

30.4.2024 23.00 mennessä

Koulutuspaikka:

Teams ja HAUS, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hinta:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Koulutuksen aikana käsitellään muiden muassa seuraavia sisältöjä

 • Työaikalaki
 • Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista soveltamisohjeineen
 • Esillä olevia asiakokonaisuuksia:
 • Työaikalain soveltaminen valtiolla
 • Työaikasääntelyn perusperiaatteet – pakottavuus ja toisin sopimisen mahdollisuus
 • Työajaksi luettava aika – määrittely
 • Työaikamuodot ja työajan määrä
 • Työaikajoustot; liukuva työaika, työaikapankit, joustavat työaikajärjestelyt
 • Lisä- ja ylityön määritelmät ja korvaukset
 • Muut työaikakorvaukset
 • Työaikakirjanpito ja muut määräykset
 • Työnantajan ja esimiesten vastuu työaikojen seurannasta

Kysy lisätietoja