Sisältöön sitemap

Työaika ja korvaukset kirkon virka- ja työehtosopimuksessa

Kurssilla perehdytään kirkon virka- ja työehtosopimuksen työaikaa ja korvauksia koskeviin lukuihin. (KirVesTes luvut 5–6).

Tavoite

Tavoitteena on tarjota perusteet ja käytännön työkaluja työaika- ja korvausasioiden parissa työskenteleville.

Kenelle

Koulutus on suunnattu etenkin työaika- ja korvausasioiden kanssa työskenteleville seurakuntien työntekijöille roolista tai asemasta riippumatta.

Koulutus tarjoaa oivallista perustietoa myös muille kyseisen työehtosopimuksen tästä aihepiiristä kiinnostuneille.

Juridiikan ja työehtosopimustulkinnan osalta koulutus on perustasoinen, mutta kuitenkin selkeästi osaamista ja ammattitaitoa kehittävä. Osallistujalta ei vaadita aiempaa osaamista aiheen juridiikasta. Osallistujan on kuitenkin hyvä olla perillä kirkon alojen työehtosopimusjärjestelmästä sen rakenteen ja perusteiden osalta. Näitä seikkoja koulutuksessa sivutaan ainoastaan kertausluonteisesti.

Koulutuksen sisältö

Työaika ja korvaukset kirkon virka- ja työehtosopimuksessa

  • Toimintaa ohjaava lainsäädäntö, sopimukset ja sovellettavat ohjeet
  • Työaika (luku 6)
  • Yleisimmät käytössä olevat työaikamuodot
  • Käytännön ongelmatilanteita ja oikeuskäytäntöä
  • Korvaukset (luku 5)
  • Tavanomaiset maksettavat korvaukset ja niitä koskevat määräykset
  • Käytännön ongelmatilanteita ja oikeuskäytäntöä

Avainsanat

työaika, päiväraha, matkakorvaukset, Kirkon alat, KirVesTes, juridiikka

Kouluttajakuvaus

Kouluttajana toimii Jari Koivuluoma. Jarilla on kokemusta palkansaajajärjestön työmarkkinalakimiehen ja asianajotoimiston lakimiehen tehtävistä sekä operatiivisena palomiehenä toimimisesta. Laaja-alainen käytännön kokemus pelastustoimen ja ensihoidon juridiikasta, neuvottelutoiminnasta sekä viranhaltija- ja virkamiesoikeudesta. Tuore näkökulma työyhteisön kriisien kohtaamiseen ja työhyvinvointiin. Osaamisalueet: työoikeus, työehtosopimusoikeus, työaikalaki, operatiivinen pelastustoimi ja kriisivalmius, valtion, kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö, VES, KVTES ja TS, käytännön moniviranomaistoiminta.

 

koulutus image

Koulutusalue:

Uutuudet

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

23.5.2023 klo 13-15

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

160 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen