Sisältöön sitemap

Tunteiden hallinta – varmista yhteistyö ja kestävä tulokset

Tunteet kuuluvat työpaikalle. Ne ovat ihmisyyden ytimessä. On oikeastaan sama kuuluvatko tunteet työpaikalle vaiko eivät, siellä ne ovat. Ne vaikuttavat monin eri tavoin toimintaamme ja erityisesti kestävien tuloksien aikaansaamiseen. Samaan aikaan ne saattavat olla organisaatiossa arvaamattomia. Siksi on tärkeää ymmärtää ja johtaa niitä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on avata sitä, miten voimme hallita ja johtaa tunteita ja mikä merkitys sillä voi olla kestävien tulosten aikaansaamisessa. Aika, jota elämme pitää sisällään paljon epävarmuutta. Keskitymme siksi erityisesti niihin tunteisiin, joita tämä aika synnyttää.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille, tiiminvetäjille, johtajille tai näistä tehtävistä kiinnostuneille ja jos, haluat

  • saada vinkkejä tunteiden hallintaan ja johtamiseen,
  • lisätä ymmärrystä, miksi tunteet ovat asiantuntijatyössä hyväksi tai
  • oivaltaa, miten ne vaikuttavat tulokselliseen tekemiseen ja suoriutumiseen.

Vaativuustaso

Taso 3: Kapeat ja syventävät aihealueet, jonkin verran erityiskysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Tunteiden hallinta – varmista yhteistyö ja kestävät tulokset

  • Minkälaisia tunteita tämä aika synnyttää?
  • Miten onnistumme tunteiden hallinnassa ja johtamisessa?
  • Miten tunteet vaikuttavat kestäviin tuloksiin?

Avainsanat

tunteet, organisaatio, onnistuminen, kestävät tulokset

Kouluttajakuvaus

Henna Väätäinen on oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Henna tutkii viimeistelyvaiheessa olevassa väitöskirjatutkimuksessaan onnistumishakuisen organisaation johtamista ja sosiaalista pääomaa siellä. Työurallaan Henna on toiminut mm. kehitysjohtajana, liiketoimintajohtajana ja kaupungin lakimiehenä. Henna on strategisen ajattelun ammattilainen, joka on työurallaan luonut kestävää johtamista, kasvua ja hyvinvointia. Strategisen työskentelyn, yritysten valmentamisen ja organisaation sisäisen kehittämisen kokemusta on kertynyt yli 20 vuoden ajalta. Hänen vahvuutenansa on kyky kuunnella, suunnitella ja johtaa muutosprosesseja hyödyntäen kouluttamista ja valmentavia metodeja. Kouluttajana Henna saa kiitosta käytännönläheisestä lähestymistavastaan.

koulutus image

Koulutusalue:

Työelämätaidot

Kesto:

2 tuntia

Päivämäärät:

19.10.2023 klo 14-16

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

290 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen