Sisältöön sitemap

Tietosuoja ja julkisuus virastojen arjessa

Tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia organisaatioita.

Tämän koulutuksen tavoitteena on käsitellä tietosuojavastaavien näkökulmasta tietosuojatyötä valtion virastoissa ja laitoksissa. Lisäksi päivän aikana käsitellään henkilöstötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä sekä riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä käytännön esimerkkien kautta. Päivän aikana luodaan mahdollisuus valtion virastojen tietosuojavastaavana toimivien henkilöiden verkostoitumiselle.

Koulutusalue:

Hallinto ja juridiikka

Koulutustapa:

Hybridi

Alkaa:

07.9.2023 9.30

Päättyy:

07.9.2023 15.30

Koulutuspaikka:

HAUS kehittämiskeskus Oy + Teams, Yliopistonkatu 5, 5. krs, Helsinki

Hinta:

590 e + alv. 24 %

Ilmoittaudu nyt

Valtion virastoja ja laitoksia ohjaava tietosuojasääntely sekä julkisuuslainsäädäntö

Viranomaisen asiakirjoihin liittyvät tietosuojakysymykset

Henkilötietojen käsittely virastoissa

Salassa pidettävät asiat

Case-esimerkkejä

Kysy lisätietoja