Sisältöön sitemap

Planner ja To Do – yhteisten tehtävien hallinta

Microsoft Planner on tehtävienhallintatyökalu, joka perustuu Leanin Kanban tauluun. Plannerin avulla tiimit ja käyttäjät voivat pitää asiat järjestyksessä nopeasti sekä työskennellä yhdessä vaivattomasti. Office 365:n To-Do hyödyntää Outlookin tehtäviä, mutta antaa niille täysin uuden käyttöliittymän ja ominaisuuksia.

Tavoite

Opit hyödyntämään Planneria ja To Do:ta omien ja yhteisten tehtävien hallintaan.

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat tehostaa tehtävienhallinnan osaamistaan. Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista Plannerista tai To Do:sta.

Ohjelmaversio

Koulutuksessa käytetään sen hetken uusimpia Microsoft Office 365-sovelluksia.

Koulutuksen sisältö

Miten käytät tehtäväsovelluksia

 • Sovellusten avaaminen selaimella, Teamsin kautta tai mobiilissa
 • Perustoiminnot, kuten tehtävien lisääminen ja määrittely

To Do – omat tehtävät, yksin tai kaverien kanssa

 • Tehtävien teko ja valmiiksi merkitseminen
 • Mitä nuo vasemman laidan eri luettelot ovat ja miten tehtäviä järjestellään niiden avulla?
 • Tehtävän perusasiat, kuten määräpäivät, liitteet ja muistiinpanot
 • Oman Päivän suunnittelu
 • Vaiheiden lisääminen tehtävään
 • Toistuvat tehtävät

Yhteistyö To Do:lla

 • Tehtävien organisointi luetteloihin
 • Luettelon jakaminen
 • Tehtävien osoittaminen muille
 • Itsellesi osoitettujen tehtävien löytäminen
 • Sinulle jaettuun luetteloon pääsy

Planner – tehtävät organisoidusti

 • Uuden suunnitelman luominen: säilöt ja tehtävät
 • Tehtävien luominen ja tekijöiden määrittäminen
 • Tehtävän suorittaminen ja eri merkinnät

Plannerin käyttö

 • Viikkopalaverien suunnittelu
 • Tapahtumien koordinointi
 • Projektinhallinta

Avainsanat

Tehtävät, tehtävienhallinta, 365, Microsoft, Tehtävät

koulutus image

Koulutusalue:

Microsoft 365 ja SharePoint

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

18.4.2023 klo 8.30-10.00

TAI

8.6.2023 klo 10.15-11.45

TAI

3.10.2023 klo 10.15-11.45

TAI

13.12.2023 klo 10.15-11.45

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

179 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen