Sisältöön sitemap

Tehotreeni: Excel – Lukujen havainnollistaminen kaavioilla

Graafisilla kaavioilla voidaan esittää numeerisia tietoja havainnollisessa muodossa ja vertailla ja suhteuttaa niitä. Hyvin laadittu kaavio antaa nopeasti yleiskuvan tiedoista, mutta sisältää myös riittävästi oheistietoja niin, että tiedoista saa oikean mielikuvan.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia perusteet kaavioiden luonnista ja keskeisimmät muokkaustoiminnot.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joiden tarvitsee tehdä Excelillä kaavioita. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta kaavioiden tekemisestä.

Ohjelmaversio

Koulutuksessa käytetään viimeisintä Excel 365 -versiota, mutta kaavioiden perusideat ja -toiminnot eivät ole muuttuneet pitkään aikaan, joten selviät käyttämälläsi versiolla, vaikka pieniä eroja voikin näkyä.

Koulutuksen sisältö

  • Kaaviolajit ja peruskäsitteet
  • Suositellut kaaviot
  • Pylväs-, viiva- ja ympyräkaavion luonti, muokkaaminen ja poistaminen
  • Kaaviolajin vaihtaminen
  • Lähdealueen muuttaminen
  • Luokkien ja sarjojen kääntäminen
  • Kaavion asettelu ja kaaviotyylit
  • Kaavion kopiointi Excelistä muihin Office-ohjelmiin

Avainsanat

Excel, kaavio, esittäminen, pylväät, piirakat, käppyrät

koulutus image

Koulutusalue:

Tehotreeni

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

8.3.2023 klo 10.30-12.00

TAI

2.6.2023 klo 8.30-10.00

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

179 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen