Sisältöön sitemap

Tehotreeni: Excel – Loogiset funktiot

Excel-funktiot JOS, JA sekä TAI (engl. IF, AND, OR) eli loogiset funktiot ovat hyödyllisiä apuvälineitä laskennallisissa analyyseissä, koska ne mahdollistavat lopputuloksen määräytymisen annettujen ehtojen perusteella. Sisäkkäisissä funktiorakenteissa ehtojen määrää voidaan lisätä ja näin aikaansaada monipuolisempia ratkaisumalleja.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia JOS-funktion käyttö sekä perehtyä sisäkkäisten funktioiden luontitekniikkaan loogisia funktioita hyödyntäen.

Kenelle

Koulutuksesta on hyötyä käyttäjille, jotka haluavat oppia hyödyntämään loogisia funktioita monipuolisesti. Toivomme osallistujilta Excelin perusteiden hallintaa.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 ja 365 Windows -versioille sekä soveltuvin osin Macin Excel 2016 -versiolle. JOS.JOUKKO (IFS) ja MUUTA (SWITCH) -funktiot ovat käytettävissä vain Excel 365-versiossa.

Koulutuksen sisältö

JOS (IF) funktion käyttö

  • JOS -funktion rakenne
  • Sisäkkäiset JOS-funktiot

Monipuoliset ehdot

  • Yksittäisen ehdon käyttö JOS-funktiossa
  • Vaihtoehtoisten ehtojen käyttö TAI (OR) -funktion avulla
  • Yhtäaikaisten ehtojen käyttö JA (AND) -funktion avulla

Muut loogiset funktiot

  • Virheilmoitusten korvaaminen JOSVIRHE (IFERROR) -funktion avulla
  • Katsaus uusiin Excel 365-version funktioihin: JOS.JOUKKO (IFS) ja MUUTA (SWITCH)

Avainsanat

Excel, Funktiot, Loogisen, Logiikka, JOS

koulutus image

Koulutusalue:

Tehotreeni

Kesto:

1,5 tuntia

Päivämäärät:

16.3.2023 klo 9.00-10.30

TAI

31.5.2023 klo 9.00-10.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

179 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen