Sisältöön sitemap

Tehotreeni: Excel – Aineiston muokkaaminen Pivot-raportointia varten

Pivot-raportointia varten täytyy luetteloaineiston olla tietyssä muodossa. Tietojen muotoilullakin on merkitys, jotta lopputulos on oikea.

Tavoite

Luetteloaineisto voidaan myös muuntaa taulukoksi (table), jolloin saat lisää monipuolisia, luetteloaineiston käyttöä parantavia ominaisuuksia. Koulutuksen tavoite on oppia luetteloaineiston muokkaamisen perusteet.

Kenelle

Koulutuksesta on hyötyä sinulle, jos käsittelet työssäsi laajoja Excel-aineistoja, joiden rakenne ja tiedot eivät aina ole käyttökelpoisia. Koulutuksessa saat monia vinkkejä aineistojen muokkaukseen. Kun aineisto täyttää Excelin rakennesäännöt, on sen jatkokäsittely, kuten pivot-taulukot, lajittelut tai suodatukset huomattavasti helpompaa.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 ja 365 Windows -versioille sekä soveltuvin osin Macin Excel 2016 -versiolle.

Koulutuksen sisältö

Excel-luettelon oikeanlainen rakenne

  • Miten Excel-taulukko pitää muotoilla
  • Miten tiedon pitää olla syötetty

Luettelon tietojen muuntaminen

  • Tekstit lukumuotoon
  • Päivämäärä-tyyppisen tekstitiedon muuntaminen päiväykseksi
  • Tyhjien solujen täyttäminen nolla-arvoilla tai yläpuolisilla arvoilla
  • Laskukaavoja ja funktioita tiedon muuntamiseen

Taulukkotoiminnon hyödyt pivot-raportoinnissa

Avainsanat

Excel, Tieto, Analytiikka, Pivot, Muotoilu

koulutus image

Koulutusalue:

Tehotreeni

Kesto:

1 tunti

Päivämäärät:

5.4.2023 klo 10.30-11.30

TAI

25.5.2023 klo 14.30-15.30

Koulutuspaikka:

Etäkoulutus

Hinta:

179 €

Ilmoittaudu:

Ilmoittaudu koulutukseen